Medarbetarwebben

Coronaviruset – information till medarbetare och studenter vid SLU

SLU följer kontinuerligt regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar riktlinjerna för medarbetare och studenter enligt dem.

Coronarelaterade nyheter

Organisationen kring coronahanteringen på SLU

SLU:s krisorganisation är aktiverad för att hantera frågor och nya direktiv från regeringen.

Krisledningsgruppen samlas varje vecka för eventuella nya beslut. Varje vecka träffas även representanter för fakulteterna, universitetsadministrationen och SLUSS för att ta hand om frågor som dyker upp.

Denna webbsida och de riktade sidorna till olika målgrupper uppdateras löpande. Personer med verksamhetsansvar får ytterligare information i mejl regelbundet. Studenter likaså.

Vi jobbar så snabbt som möjligt för att få ut korrekt information både på svenska och engelska. 

Kontaktvägar vid frågor

Anställd vid SLU: kontakta din närmsta chef om du har frågor angående universitetets hantering av coronautbrottet eller om du behöver praktiska lösningar i händelse av smitta.

Student vid SLU: kontakta programstudierektor (PSR) på ditt program, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Medarbetare och studenter bör även hålla sig uppdaterade via krisinformation.se som samlar och förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga. 

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177.se eller ringa 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Genomföra disputationer

För att underlätta för genomförandet av disputationer under perioden då reserestriktioner införts av många organisationer och länder, tillåts avsteg från SLU:s riktlinjer som kräver fysisk närvaro av respondent, opponent, betygsnämnd samt ordförande vid disputation. Om någon part på grund av reserestriktioner inte kan närvara fysiskt och fakulteten, genom forskarutbildningsnämnden, beslutar att videouppkoppling är det enda alternativet bör IT-stöd bokas under disputationen för att säkra uppkopplingens tekniska kvalitet. Forskarutbildningsnämnderna uppmanas också att se över möjligheten att hitta alternativa betygsnämndsledamöter, som kan närvara fysiskt. Beslutet gäller till annat besked ges.
Publicerad: 22 oktober 2020 - Sidansvarig: internkommunikation@slu.se
Loading…