Hoppa till huvudinnehåll

Coronaviruset – information till medarbetare och studenter vid SLU

SLU följer kontinuerligt regeringens och Folkhälsomyndighetens rekommendationer och uppdaterar riktlinjerna för medarbetare och studenter enligt dem.

Coronarelaterade nyheter

Pandemiarbetet på SLU

SLU har flera stödfunktioner som prioriterar omvärldsbevakning, kommunikation, smittskyddsåtgärder och annat arbete kopplat till Coronaläget.  

Det finns en särskild ledningsgrupp Corona som varannan vecka ses och fattar beslut om åtgärder kopplat till pandemiläget.

Vi uppdaterar informationen på den här sidan löpande och uppmanar därför dig som jobbar eller studerar vid SLU att hålla dig uppdaterad på vad som sker.

Personer med verksamhetsansvar får ytterligare information i mejl regelbundet. Studenter likaså.

Vi jobbar så snabbt som möjligt för att få ut korrekt information både på svenska och engelska. 

Vårt gemensamma ansvar

  • Vaccinera dig om du inte redan har gjort det.
  • Ovaccinerade bör fortsatt vara försiktiga.
  • Stanna hemma om du är sjuk, även om du känner dig lite sjuk.
  • Om du är sjuk, testa dig kontakta 1177. För personer utan svenskt personnummer ring: 018-617 35 64 (Röstbrevlåda - uppge namn och telefonnummer. Du blir sedan kontaktad av läkare och bokar in ett test.)
  • Är du smittad - kontakta i första hand chef/motsvarande eller programstudierektor (PSR).

Kontaktvägar vid frågor

Anställd vid SLU: kontakta din närmsta chef.

Student vid SLU: kontakta programstudierektor (PSR) på ditt program, kontaktuppgifter finns på respektive programsida.

Medarbetare och studenter bör även hålla sig uppdaterade via krisinformation.se som samlar och förmedlar information från myndigheter och andra ansvariga. 

Om du misstänker att du blivit smittad kan du läsa mer på 1177.se eller ringa 113 13 (sjukdomsfrågor kring corona) och be om råd.

Publicerad: 11 januari 2022 - Sidansvarig: internkommunikation@slu.se

Merparten av innehållet på sidorna under Organisation & styrning läggs upp av planeringsavdelningen och ledningskansliet. Behöver du komma i kontakt med någon där? Du hittar presentationer och personallistor här för planeringsavdelningen och ledningskansliet, liksom kontaktuppgifter till internrevisionen

Loading…