Dekanbrev

Senast ändrad: 03 november 2021
Porträtt Richard Johnson

En höst att se fram emot med miljöanalysens verksamhet!

Nu när vi går in i en ny post-covid-tid är jag säker på att många av oss ser fram emot att återvända till campus på heltid. Även om jag inte ser fram emot att cykla under de kommande vintermånaderna ser jag fram emot att kunna träffa kollegor och studenter i verkligheten och inte som en bild på min datorskärm. 

Under de senaste månaderna har det varit en hel del omsättning inom fakultetens koordination av sin miljöanalysverksamhet. Under våren avgick Pavel Bina som koordinator för programmet för biologisk mångfald. Eddie van Wachenfeld, tidigare biträdande koordinator, har tagit på sig rollen som koordinator och han kommer att få hjälp av Per Toräng som biträdande koordinator.

Programmet för sjöar och vattendrag har också sett vissa förändringar. Stina Drakare, en dem som under längst tid varit programkoordinator, samt biträdande koordinator, Erik Petersson, har också gått vidare till andra uppdrag. Sara Bergek kommer att koordinera programmet för sjöar och vattendrag och hon får hjälp av Simon Hallstan som biträdande koordinator.

Katarina Magnusson ersätter Sara Bergek som en ny ledamot i nämnden för fortlöpande miljöanalys (Foman-NJ). Slutligen Marnie Hancke, som har hållit fakultetens miljöanalysverksamhet på en rak och stadig kurs, har nyligen lämnat NJ för nya utmaningar som administrativ chef för djursjukhuset. Kristine Koch har tagit över miljöanalysansvaret inom fakulteten. Vi kommer att sakna dessa personer men ser fram emot samarbete med våra nya kollegor.

Vid den här tiden på året är vi i full gång med planeringen av nästa års miljöanalysbudget. Vi räknar med oönskade överraskningar igen, d.v.s. att inte få den utökade budget som vi har försök att få under ett antal år. Men oavsett budgetläget har vi några intressanta aktiviteter i pipelinen. Under hösten kommer vi att anordna en workshop för att diskutera SLU:s miljöanalysprogrammarbete med de 17 globala målen för hållbar utveckling (SDG). Vi kommer också att fortsätta vårt arbete med åtgärdsarbete inom jordbrukssektorn och planen är att även utveckla åtgärdsarbete för andra områden. Denna satsning är viktig för SLU men också för flera av våra samarbetspartners (t.ex. NV och Hav) som aktivt arbetar med återställande av ekosystemets struktur och funktion samt internationell rapportering av dessa aktiviteter (t.ex. till EU). Från några europeiska studier är det välkänt att relativt stora belopp oftast används för restaureringsarbete medan väldigt få studier inkluderar mätningar i form av övervakning för att kunna bedöma om ingreppet har haft önskad effekt. Helt enkelt, uppföljning behövs för att kunna lära av våra misstag. Sist men inte minst fortsätter vi med utvecklingen av SLU:s långa tradition av medborgarforskning genom att bygga upp kapacitet och hitta synergieffekter mellan olika delar av SLU.

Under våren fick vi höra intressanta föreläsningar från några av de nya utnämnda seniora miljöanalysspecialisterna. Dessa personer har en viktig ledande roll i utveckling och kvalitetssäkring av miljöanalysarbetet vid SLU, men även för integreringen mellan miljöanalys, forskning, utbildning och samverkan. Jag ser fram emot nya utnämningar i en snar framtid.

/Richard Johnson
Vicedekan med ansvarsområde fortlöpande miljöanalys

Relaterade sidor: