Dekanbrev

Senast ändrad: 07 juni 2021
Porträtt Torleif Härd.

God Jul och tvärvetenskap

Hej!
Det närmar sig jul och nytt år och jag vill tacka alla fina medarbetare på vår fakultet för året som gått! Det har varit ett händelserikt år. Vi har bland annat sett fakulteten expandera med ett 70-tal doktorander och postdocs runt om på institutionerna. Man har verkligen känt vilken vitamin-injektion för verksamheten som denna satsning har varit. Vi har även gjort ett antal strategiska rekryteringar av biträdande lektorer, lektorer och professorer som jag vill hälsa varmt välkomna!

Vi är en stor och bred fakultet. Irriterande ofta får man höra att vi är "spretiga". Inget kan vara mer fel! Vi är breda och starka. Vid vår fakultet finns verksamhet som spänner från molekylär forskning, markvetenskap och teknik, över biologi, ekologi och miljövetenskap och in i samhällsvetenskap som landsbygdsutveckling, kommunikation, historia och ekonomi. Denna bredd gör oss väldigt väl rustade för att bedriva utbildning och forskning kring väsentliga samhällsfrågor. Till dessa hör som ni vet den framtida livsmedelsproduktionen och dess miljö- och klimatpåverkan, och biodiversitet och förvaltandet av våra naturresurser. Kanske vet inte alla att vår verksamhet även omfattar den kommande omställningen från en fossil-beroende ekonomi till en biobaserad ekonomi. Denna förändring kommer inte bara att vara genomgripande i samhället. Den kommer även att kräva ny tvärvetenskaplig forskning och anpassning av våra utbildningar.

Jag tror att vi skulle kunna utnyttja vår fakultets styrkor ännu mer genom att vara just mer tvärvetenskapliga i vår forskning och våra utbildningar. Därför tar vi upp tvärvetenskap i fakultetens strategi och jag delar ut planeringsbidrag för tvärvetenskapliga projekt som omfattar två eller flera institutioner (ja, det är fritt fram att inkomma med korta ansökningar...). Så tänk gärna på tvärvetenskap någon gång under julledigheten, som jag för övrigt önskar blir riktigt fin och behaglig för alla!

/Torleif Härd, dekan

Brevet publicerat 2017-12-14

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut via mejl till alla fakultetens medarbetare.

Relaterade sidor: