Dekanbrev

Senast ändrad: 18 januari 2024
Porträtt Pär Forslund

Våren och våra studenter.

Det är början på mars och fortfarande vinter. Men våren kommer och med den ansökningstider för nya studenter. Den 16 april är sista ansökningsdatum för de som vill börja studera vid universitet och högskolor. Då ska vi vara med och konkurrera om studenter så mycket vi kan, för det behövs verkligen.

Varför? Det finns flera svar på den frågan. För det första – vi är ett universitet, och vad är ett universitet utan studenter? Vi har väldigt bra utbildningar, vi har väldigt bra lärare och överhuvudtaget mycket engagerade och kompetenta medarbetare i utbildningsorganisationen (jag har mött många), vi har intressanta ämnen, och våra campus tror jag upplevs som trivsamma och bra av studenterna. Det mesta finns på plats.

För det andra – arbetsmarknaden behöver verkligen de studenter vi utbildar. Våra utbildningar är centrala för de som ska arbeta med framtidens livsmedelsförsörjning, miljöfrågor och hållbar utveckling, men vi utbildar för få och har ofta ett dåligt söktryck.

Fler studenter behövs alltså till alla våra utbildningar. Hur ska vi lyckas med det? Till att börja med måste våra utbildningar synas i konkurrensen med andra utbildningar i Sverige. Den direkta marknadsföringen är förstås viktig, och där satsas det nu betydligt större resurser både på fakultetsnivå och av SLU. Men en annan del av marknadsföringen är att du som medarbetare kan vara en god ambassadör för SLU och våra utbildningar.

Den senaste medarbetarundersökningen visar också att det finns många som vill rekommendera våra utbildningar, och det är verkligen positivt. Men stora lärosäten i Sverige får betydligt högre poäng än vi på det – kan vi anta den utmaningen?

Jag tror dock att det inte enbart handlar om marknadsföring. Det handlar också om vad studenterna vill ha. Är vårt nuvarande utbud attraktivt? Kan innehållet i program och kurser bli än mer lockande? Ska vi ha en annan struktur på utbildningarna? Vi behöver fundera fritt runt sådana frågor, och en hjälp i diskussionen är de kvalitetsvärderingar av utbildningsprogram som SLU infört.

En annan infallsvinkel är de ledtrådar om vad ungdomar vill ha när det gäller högskoleutbildningar som kommer fram i Ungdomsbarometerns undersökningar. Matchar vårt utbildningsutbud det?

Jag tror att vi, med arbete och kanske förnyelse, kommer att öka efterfrågan på våra utbildningar. Men kommer resurserna till utbildningen att räcka till? Det enkla svaret på den frågan är att om vi får fler studenter, så får vi mer resurser.

/Pär Forslund, prodekan

Brevet publicerat 2018-03-06

Läs de tidigare breven

God Jul och tvärvetenskap
Dekan Torleif Härd 2017-12-14

Fakta:

Dekanbrevet skrivs av NJ-fakultetens dekan, prodekan och vicedekaner. Nya inlägg publiceras på den här webbsidan och skickas sedan ut via mejl till alla fakultetens medarbetare.

Relaterade sidor: