Dekanbrev

Senast ändrad: 14 december 2020
Vicedekan Helena Hansson, foto.

Corona, samarbete online och mång- och tvärvetenskap

Coronapandemin fortsätter att skapa utmaningar för oss, nu med striktare restriktioner i flera regioner. Det känns nästan uttjatat att börja en text med ett fokus på pandemins härjningar. Men jag gör det ändå för jag tycker att alla vid vår fakultet har gjort ett fantastiskt jobb med att anpassa arbetssätten så att vi kan fortsätta leverera forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys nästan som tidigare. Visst, det mesta sker via Zoom eller Teams (och från samma stol som Göran skrev i sitt dekanbrev tidigare i höstas!) där vi möter studenter, deltar i seminarier och konferenser, har möten, diskussioner, workshopar – allt sådant som vi tidigare hade setts ”på riktigt” för att göra. Men vår verksamhet fortsätter ändå samtidigt som pandemin härjar. Och det visar på riktigt engagemang och hängivenhet!

Jag ser verkligen fram emot den dag då restriktionerna är borta och vi kan börja jobba som vanligt igen. Tänk att kunna ha en vanlig salsföreläsning igen … eller ett vanligt seminarium där vi är i samma rum … eller den vanliga trängseln vid mikrovågsugnarna på lunchen … Men jag tror också att vi har lärt oss en hel del bra tekniker som kommer att underlätta arbetet framöver.

Gynnas av elektroniska miljöer

Mång- och tvärvetenskaplig forskning skulle definitivt kunna gynnas av att vi nu har lärt oss att jobba tillsammans i elektroniska miljöer. En traditionell akademiska miljö baserad på institutioner där närliggande ämnen samlas är förstås bra för den inomvetenskapliga utvecklingen, men kan samtidigt försvåra utveckling av mer mång- och tvärvetenskap helt enkelt för att människor med olika ämnesbakgrund inte får tillfälle att mötas tillräckligt ofta. Nu har ett nytt arbetssätt öppnats för oss och i och med pandemin har vi dessutom tvingats till lära oss det ordentligt.

Att samarbeta med dem som inte sitter i rummet bredvid blir mycket enklare. Själv var jag i somras med och skrev på en stor tvärvetenskaplig forskningsansökan där vi inte sågs ”på riktigt” en enda gång. Däremot hade vi en extremt livlig kommunikation på Teams och riktigt gnuggade ihop ämnen från både vår fakultet och VH-fakulteten, andra universitet och institut och tvärs över flera näringslivsaktörer. Ett bra lärtillfälle om hur en helt online-baserad tvärvetenskaplig arbetsmiljö kunde fungera.

Vi sitter på ett guldägg

Under året har jag deltagit i gruppen som jobbat med fakultetens strategi för perioden 2021–2025. Som tur var började vi innan coronaeländet bröt ut och hann med fysiska besök vid våra Uppsala-lokaliserade institutioner. Det var superkul och lärorikt att möta alla våra olika miljöer på det här sättet. Jag var i och för sig redan tidigare övertygad om att vår fakultet med sin bredd har en alldeles särskild fördel när det gäller förutsättningarna att utveckla mång- och tvärvetenskap, men nu ser jag ännu tydligare vilket guldägg vi sitter på.

Fakultetsnämnden har dessutom nyligen beslutat, förutsatt rektors tillstyrkan, att rekrytera en professor i statsvetenskap med den ännu preliminära inriktningen samhällsplanering, särskilt biologisk mångfald. Inriktningsbeskrivningen är förstås lite lång och omständlig och ska nu knådas vidare, men ändå! Detta kommer ytterligare att stärka bredden på vår fakultet. Det bådar mycket gott inför kommande ansökningar, att vi jobbar tillsammans över ämnesgränser efterfrågas ju i till exempel de nationella forskningsagendorna kopplade till våra områden.

Men än mer viktigt: de utmaningar som samhället står inför när det gäller omställningen till hållbarhet är så komplexa att lösningen förutsätter ett samarbete över traditionella ämnes- och aktörsgränser, i forskning såväl som i undervisning. Här sitter vi verkligen på ett guldägg när det gäller att kunna bidra och göra skillnad. Och nu har vi dessutom verkligen lärt oss att samarbeta genom online-plattformar … då är inte fysiska avstånd så viktiga längre.

Med tillönskan om en fortsatt fin höst där vi alla får vara friska, även om hösten spenderas fortsatt mestadels på Zoom och Teams!

Helena Hansson, professor i jordbrukssektorns ekonomi, vicedekan för mång- och tvärvetenskap

 

Foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation