Dekanbrev

Senast ändrad: 10 juni 2022
Sara Hallin

Ny på jobbet - nya perspektiv

Det är ett nytt år med ett nytt uppdrag nu när jag börjat som prodekan på NJ-fakulteten. Det är på deltid visserligen så forskarlivet finns kvar, men rollen som prefekt har jag lämnat. Det är alltid utmanande att gå från en roll där man är någorlunda bekväm och erfaren, till en helt ny roll där det finns mycket att lära.

Att nu befinna mig på en annan plats i SLU:s organisation innebär även ett nytt perspektiv. Saker och ting ser ju även bildligt talat olika ut beroende på ur vilken synvinkel man ser dem. Med nya perspektiv kan man komma ur invanda föreställningar och det öppnar upp för kreativitet.

Men jag skulle inte säga att jag byter perspektiv, som några kollegor formulerade det, utan snarare som att jag lägger till ytterligare ett perspektiv. Det ger förhoppningsvis en mer allsidig bild av de utmaningar jag ställs inför. Filosofen Ortega sa ungefär att perspektivet fulländas genom mångfalden av dess synpunkter. Jag har inte nördat in mig på teorin perspektivism, men ser fram emot den nya fakultetsnämndens arbete där olika perspektiv möts och där vi tillsammans kan ta genomarbetade beslut - just därför att vi tar in olika perspektiv. Forskning har visat grupper ofta fattar sämre beslut än individer då konsensus eftersträvas, eftersom viljan att smälta in är en stark drivkraft. Men det kan motverkas om det finns människor i gruppen med olika erfarenheter och det har vår fakultetsnämnd.

Att ha erfarenhet från olika roller ger inte bara perspektiv utan också förståelse för behov och hur beslut tas emot och landar inom olika delar av fakulteten. Mina erfarenheter som forsningsgruppsledare, prefekt och tidigare roller på fakultetsnivå känns därför som en tillgång i uppdraget som prodekan. Det är viktigt att försöka förstå och bekräfta de känslor som kan uppstå vid tuffa beslut där fakultetens bästa kanske går ut över institutioners eller individers intressen.

På ett personligt plan ser jag fram emot att träffa och interagera med många nya människor och lära från dem. Jag är också nyfiken på vilka utmaningar vi kommer ställas inför och ser fram emot tre spännande år!

/Sara Hallin, prodekan

Relaterade sidor: