Dekanbrev

Senast ändrad: 24 april 2024
Petra Fransson, vicedekan för forskarutbildning, foto.

Möjligheten att påverka forskarutbildningen.

Så är vårterminen i gång, den som känns bedrägligt lång så här i början men som snabbt fylls på. Nästan femtio nyantagna doktorander blev det förra året, och ungefär lika många hann att disputera ute på våra institutioner! Fakultetens satsning på medfinansiering till nya doktorander märks i antalet antagningar, och det känns kul med alla nya, spännande projekt som rullar igång.

För forskarutbildningen innebär annars våren 2024 att kvalitetsarbetet har startat med en ny omgång. Vad innebär det för er ute på institutionerna? Fram till maj kan ni jobba med nulägesanalysen, för att diskutera hur doktorandutbildningen fungerar både hos er själva och utanför institutionen. Resultaten av det här arbetet ligger sedan till grund för fakultetens fortsatta arbete. Förhoppningen för den här omgången är dels att förbättringsarbetet ute på institutionerna blir mycket mer konkret, dels att vi på fakulteten fortsätter fånga upp saker som är problematiska men som vi sedan kan arbeta vidare med för att gemensamt förbättra utbildningen för våra doktorander.

Det är nu sju år sedan vi påbörjade kvalitetssäkringsarbetet i dess nuvarande form, så på ett sätt är vi varma i kläderna. Det har genomförts många både mindre och större förändringar och förbättringar. Det ska bli intressant att se hur satsningen på att vidareutbilda huvudhandledare går de kommande åren. Kursen är ett direkt resultat av diskussioner kring handledningens kvalitet som vi arbetade mycket med för några år sedan, och som egentligen är ständigt pågående vid fakulteten. Jag hoppas nu att ni hittar både tiden och engagemanget för att ha bra diskussioner mellan er doktorander och er handledare. Här har ni en öppen möjlighet för att kunna påverka och förbättra utbildningen! Sedan ser jag som vanligt fram emot att träffa några av er under vårens olika möten, med studierektorer, forskarskolor och prefekter, och inte minst på doktorandintroduktionen. Med det önskar jag er riktigt bra vårvinter!

Petra Fransson
Vicedekan för forskarutbildningen

Foto ingressbild: Cajsa Lithell.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation