2023-04 Brendan M

Senast ändrad: 13 juni 2023
Brendan McKie

Vad krävs för att bli docent?

Mitt specifika ansvarsområde som ordförande i docentnämnden kan tyckas vara mindre än de övriga vice-dekanerna, men är centralt i fakultetens kompetensförsörjning. Mest uppenbart så övervakar jag processen som säkerställer att våra docenter har den grundläggande pedagogiska och vetenskapliga kompetens som krävs för rollen som huvudhandledare för doktorander i något av fakultetens forskarutbildningsämnen.

Docentnämndens första roll när vi ha fått en ny ansökan är att bedöma om den är redo att skickas för extern granskning av sakkunniga. Vi utvärderar först om en kandidat uppfyller de grundläggande pedagogiska kraven, inklusive tre veckors utbildning i handledning av forskarstudenter. Vi tar sedan en djupdykning i ansökan och utvärderar hur sökande visat sin  vetenskapliga självständighet. Vi tittar på fler olika faktorer, inklusive publikationer, erhållna forskningsmedel, kandidatens egen forskningsvision och så vidare. Publikationer väger definitivt tyngst, och särskilt artiklar som första eller sista författare.

Jag måste skingra en ihärdig myt om behörighet att bli docent. På inget sätt gäller den ofta angivna principen "en doktorsavhandling till räcker för att bli docent". I de universitetsgemensamma riktlinjerna så står det: "dessutom krävs att nivå och kvalitet på den vetenskapliga … skickligheten och självständigheten har utvecklats betydligt jämfört med vad som krävs för doktorsexamen". Jag vill uppmana sökande att innan ansökan lämnas in, ha en dialog med prefekten och andra mentorer (t.ex. professorer) om hur starka dina forskningsmeriter är nu och när de kan vara tillräckligt starka för att söka.

Varje år får vi ansökningar från kandidater som tydligen är nyckelpersoner på sina institutioner och som har åtagit sig en eller fler viktiga roller inom undervisning, miljöanalys eller administration. Detta bromsar dock ofta ackumuleringen av de meriter som behövs för att bli docent. Här ser jag en nyckelroll för våra institutioner i att stödja sådana kandidaters ambitioner, genom att till exempel skapa tid för att skriva de extra artiklarna som krävs för att bli docent, eller ge möjligheter att vara med i ansökningar och forskningsprojekt. Naturligtvis börjar mentorskap av tidiga karriärkandidater på vägen till docent också på institutionsnivå.

Jag ser fram emot att ta emot nya docent-ansökningar under de kommande åren, och att träffa ännu fler på varje termins docentföreläsningar, en akademisk högtid som alla ska vara med och fira!

Brendan McKie, vicedekan med ansvar för docentnämndens arbete

Relaterade sidor:


Kontaktinformation