Dekanbrev

Senast ändrad: 21 april 2023
Helena Hansson

Möjligheter med mång- och tvärvetenskap

Vår första omgång av Interdisciplinary Academy (IDA) är igång sedan i höstas. Två grupper som båda består av forskare med olika akademiska bakgrunder jobbar framgångsrikt med att utforska varsitt tema med tvärvetenskapliga ansatser. En dag i veckan har alla IDAs deltagare tid avsatt att i lugn och ro arbeta tillsammans med sitt tema. En verkligt bra möjlighet för SLU att få igång mer av tvärvetenskapligt samarbete. Det är därför väldigt glädjande att det nu är klart att det blir en fortsättning av IDA. Utlysningen är planerad att öppna under våren och programstart under hösten. Precis som tidigare är IDA öppen för alla SLU:are.

Att vi jobbar tillsammans, över traditionella ämnesgränser behövs. Inte minst för att vi ska kunna bidra med kunskap för hållbar utveckling. Det är åtminstone min starka övertygelse. Vi behöver se till helheter, system, hur system och delar av system hänger samman och interagerar med varandra. Mång- och tvärvetenskapen behövs också för kvalitet och relevans genom att de som är experter på olika delar jobbar tillsammans och sätter samman sina kunskaper.

Att kliva utanför sin vanliga akademiska miljö och pröva sin forskning i ett annat sammanhang kan vara en rejäl utmaning. Men också så utvecklande! Att t.ex. diskutera med forskare från andra discipliner som nyfiket ifrågasätter teoretiska antaganden som tas för givet inom den egna disciplinen och samtidigt få möjlighet att sätta in sina kunskaper i ett annat sammanhang.

Vill du också testa? Missa inte att söka till IDA under våren!

/Helena Hansson, vicedekan med ansvar för utveckling av mång- och tvärvetenskap

Relaterade sidor: