Dekanbrev

Senast ändrad: 17 maj 2021
Porträtt Richard Johnson

Times They are a-Changin’

Vi befinner oss för närvarande mitt i en global pandemi. Stora delar av världen har varit eller befinner sig under nedstängning eller karantän. Det är en mörk och för många en förödande tunnel. Men mänskligheten kommer att övervinna även detta virus och förhoppningsvis är vi bättre förberedda inför nästa.

Digitalisering i praktiken

För SLU och NJ-fakulteten är det ovanliga tider och just nu seglar skutan i outforskat vatten. För bara några veckor sedan hade väldigt få av oss hört talas om Zoom. I dag är de flesta vana vid denna kommunikationsplattform för att organisera videomöten och för att hålla föreläsningar. Ökad digitalisering är ett av SLU:s föreslagna fokusområden och helt oplanerat tar vi nu ett stort steg i denna riktning trots att strategin ännu inte har blivit godkänd av styrelsen.

När människorna stänger ner mår naturen bra

Trots den globala förödelsen i COVID-19:s spår drar Moder Jord troligen en suck av lättnad tack vare den tillfälliga minskningen av föroreningar. En tydlig påminnelse att mänskligheten bara är en vårdnadshavare av den planet som vi kallar hem är att under de senaste månaderna har det uppkommit anekdotiska bevis för att olika djur återvinner sina gamla revir: högljudda kvitter av fåglar hörs, prärievargar springer runt i den stora metropolen Manhattan (NY) och pumor som strövar runt bostadsområden är bara några exempel. När cirka 10 miljoner resenärer fick ställa in sina flygningar under 2010:s vulkanutbrott på Island (av Eyjafjallajökull) noterades det förbättrad luftkvalitet över Europa. Det utbredda stoppet av mycket av transportsektorn och karantän för miljontals människor på grund av COVID-19 bör ha liknande eller ännu mer betydande konsekvenser för de globala buller- och luftföroreningarna. Det märks redan i delar av Europa att koncentrationer av kvävedioxid (NO2) har minskat. Utsläpp som huvudsakligen kommer från bilar och lastbilar.

Hållbar utveckling i fortsättningen?

Lyckligtvis för den globala ekonomin, men dessvärre för naturen, är återverkningarna av COVID-19 troligen kortlivade när besättningsimmunitet har uppnåtts eller ett vaccin utvecklats. I efterdyningarna av denna globala kris kan det dock vara ljus även i slutet av denna tunnel. Som framgår av FN:s nyhetsbrev har mänskligheten den unika möjligheten att ändra produktion och konsumtion till grönare alternativ när man implementerar ekonomiska stimulanspaket och när man försöker realisera FN: s globala mål för hållbar utveckling.

NJ-fakultetens miljöanalysarbete

Med tanke på att framtiden så småningom kommer att bli ljusare fortsätter miljöanalysarbetet inom fakulteten. Vid slutet av 2019 beslutade vice-rektor Kevin Bishop att NJ-fakulteten skulle finansiera uppdrag till fyra nya biträdande koordinatorer. Efter ett antal intervjuer har uppdrag nu tilldelats: Christina Halling (miljöanalysprogrammet kust och hav), Eddie von Wachenfeldt (miljöanalysprogrammet biologisk mångfald), Mora Aronsson (miljöanalysprogrammet fjäll/arktis) och Therese Zetterberg (miljöanalysprogrammet försurning).

Jag vill önska de nya biträdande koordinatorerna varmt välkomna. Vi ser fram emot ert arbete för att vidareutveckla våra miljöanalysprogram.

Håll distans och tvätta händerna
/Richard Johnson

Vicedekan med ansvarsområde fortlöpande miljöanalys

 

Relaterade sidor: