Dekanbrev

Senast ändrad: 27 juni 2024
Porträtt Pär Forslund

NJ-fakulteten och SLU i debatten

Liksom många andra har jag så smått börjat återvända till Campus Ultuna. Det känns bra, till och med väldigt bra, även om det förstås fortfarande grundar sig i förutsättningen att pandemin lägger sig. Att träffa kollegor IRL ger mycket energi och inspiration till de viktiga frågor vi har internt och till viktiga frågor i samhället där vi inom fakulteten och på SLU har mycket att bidra med.

Den största frågan är klimatet. Hur kan vi bidra i debatten? I går kväll (24/10) följde jag SVT:s Agenda special om klimatutmaningen. Politiker i form av klimatpolitiska talespersoner satt i panelen, men det ovanliga var att de inte fick debattera med varandra. I stället ställdes de till svars om klimatpolitiken. Dessutom, och här kommer twisten från vår horisont, fanns i panelen också ett antal forskare från några lärosäten i Sverige. Från SLU deltog Elin Röös från institutionen för energi och teknik med sina djupa kunskaper om livsmedlens klimatpåverkan. Forskarnas roll var att förklara sammanhang och, framför allt, förmedla vilka åtgärder som faktiskt behövs inom olika områden (livsmedel, transporter, energiförsörjning, etc.) för att minska koldioxidutsläppen. Politikerna fick sedan helt enkelt förklara vad deras partier vill göra. Forskarna fick betygsätta om politikernas svar utgör tillräckliga åtgärder för klimatet. Rött (underkänt) eller gult (”det fanns ändå något i svaren”) var genomgående forskarnas omdömen. Ingen lyfte ett grönt kort, d v s att politikernas svar var tillräckliga. ”Fortfarande för mycket snack” som en forskare uttryckte sig. Det jag vill komma fram till är att det är här vi ska vara med; att som fakultet och universitet kunna utveckla den bästa kunskapen om de viktigaste frågorna i samhället och vara beredda och proaktiva i att leverera fakta och bedömningar till dem som tar beslut om vårt samhälle. Jag hoppas att medierna fortsätter på vägen att lyfta in sakkunskapen så direkt i den kommande valdebatten. Gårdagens program var bara en början. Det finns mängder med ytterligare frågor att reda ut och åtgärder att föreslå. Efter att i över sju år ha suttit i ledningen för fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap vet jag att vår fakultet har massor med kunskaper och kompetenser för att vara en stark kunskapsröst i samhällsdebatten. Vi är synnerligen aktuella.

Det här för mig in på avslutningen av detta brev. Vid nyår tar jag över som prorektor vid SLU, vilket ska bli mycket spännande. Jag har lärt mig väldigt mycket under min tid som prodekan vid NJ-fakulteten och tar med mig en mängd erfarenheter. Jag har träffat och samarbetat med så många trevliga och kunniga människor, och är ödmjuk över att ha fått förtroendet att vara prodekan. Även om jag nu lämnar fakulteten, ser jag fram mot ett fortsatt gott samarbete. Slutligen vill jag å det varmaste tacka er alla för allt samarbete, inte minst Torleif som har lett fakulteten på ett alldeles förträffligt sätt och varit en mycket god kollega och chef.

Med de bästa hälsningar,

/Pär Forslund, prodekan

Relaterade sidor: