Dekanbrev

Senast ändrad: 17 maj 2021
Pär Forslund

Välförtjänt semester!

Den här våren liknar inget annat vi har varit med om. Coronaviruset slog till hårt mot världen och Sverige, och det påverkade våra liv på många sätt. Tecken tyder på att situationen har förbättras något, men pandemin är inte över. Fortfarande drabbas människor hårt, och det finns påtagliga risker för att smittspridningen kan öka igen. Tålamod, betonade rektor på ett prefektråd nyligen.

Och det är just vad det handlar om. Vi måste ha tålamod att följa de rekommendationer våra myndigheter ger oss – det handlar om liv. Men pandemin kommer att gå över, även om ingen just nu kan säga när det blir.

För oss på NJ-fakulteten, liksom för alla andra på SLU, innebar mars månad stora förändringar. Vi började arbeta hemifrån, tjänsteresor och olika evenemang ställdes in, och vi fick ställa om undervisningen till distans med mycket kort varsel. Det var mycket imponerande att se det engagemang, samarbete, initiativkraft och uppfinningsrikedom som våra lärare visade upp. Distansundervisningen fungerade, även om många fick jobba hårt och med många undringar och diskussioner. Vi har nu slutfört vårterminen, och jag är djupt imponerad av det fantastiska arbete alla lärare och institutioner gjort.

Beredskap för distansundervisning i höst

Nu har nya anvisningar inför sommarens och höstens undervisning kommit, och campusundervisning är möjlig igen. Men Folkhälsomyndighetens restriktioner gäller, och de påverkar ganska påtagligt hur campusundervisning kan bedrivas. Rådet är därför att utgå från distansundervisning, och att bara undervisa på campus när så är nödvändigt. Risken finns också att smittspridningen ökar igen och att hårdare restriktioner kommer tillbaka. En reservplan för hösten måste därför finnas. Om den undervisning som nu planeras är baserad på distans, så behöver kanske en reservplan inte innebära så stora skillnader. Det är förstås frustrerande att vi nu strax innan sommaren måste planera om inför en osäker höst, men viruset kan vi inte styra över. Många diskussioner återstår kring hur det ska fungera, men nu vet vi att vi har klarat av omställningen under våren.

Snart skarpa beslut om start av nya utbildningar

En annan stor händelse under våren är fördubblingsprojektets utveckling. Utbildningsnämnden har fattat beslut om att rekommendera SLU:s styrelse att till hösten 2021 besluta om att agronomutbildningen liksom jägmästarutbildningen ska erbjudas i en 3+2-struktur, d v s som kandidat- och masterprogram. Dessutom rekommenderar utbildningsnämnden att några helt nya generella kandidat- och masterprogram ska starta hösten -21. Många fler förslag till nya utbildningar finns framtagna, och diskussionen kring dessa förslag kommer att fortsätta i utbildningsnämnden under hösten. Arbetet inom fördubblingsprojektet har pågått under lång tid och engagerat många duktiga medarbetare, och det har varit mycket stimulerande att arbeta med att utveckla något nytt. Nu närmar vi oss skarpa beslut om start av de nya utbildningarna. Jag ser med tillförsikt fram emot detta, och tror vi skapat nya koncept som blir viktiga utbildningar för framtidens samhälle och som kommer att attrahera nya studentgrupper till våra utbildningar.

Imponerande resultat

Det är exceptionella arbetsinsatser fakultetens medarbetare gjort under det senaste året, och resultatet av dem är som sagt imponerande. Det är inte alltid alla varit eniga i diskussioner, men det är en både naturlig och nödvändig del av utvecklingsprocesser vare sig det rör sig om nya utbildningar eller kriser som Corona. I slutändan tror jag att resultatet därigenom blir så mycket bättre.

Mer än någonsin har alla på NJ-fakulteten gjort sig förtjänta av en lång semester. Jag vill därför varmt önska er alla en skön sommar!

/Pär Forslund, prodekan

 

Hej kära fakultet!

Jag vill gärna hänga på Pär Forslunds blogg med mina hälsningar och tack i denna speciella tid.

Först av allt vill jag tacka just dig Pär för att du med mycket stort lugn och sakkunskap har stöttat våra institutioner och lärare i den hastiga omställningen till distansundervisning som skedde övernatt från den 17:e till den 18:e mars. Jag vill även tacka alla prefekter och lärare vid fakulteten, för hårt och ansvarsfullt arbete, flexibilitet och kreativitet!

Tro det eller ej, men coronakrisen förde faktiskt även något litet gott med sig. När den bröt ut så inrättade vi ett extra informellt möte i prefektrådet på distans varje tisdag kl. 8 på morgonen. Där har vi hållit kontakt och utbytt information och erfarenheter på ett sätt som vi inte har gjort tidigare. Jag upplever att ni prefekter vid NJ har kommit närmare varandra och oss i fakultetsledningen och att vi har utvecklats som grupp genom de mötena. Jag kommer att vilja behålla dem även när läget har normaliserats. Varför har vi inte tänkt på sådana möten tidigare? Svårt att svara på, men ändrade omständigheter leder ju till anpassning och utveckling.

Nu ser vi sommaren an med tillförsikt. Det blir möjligtvis jobbigt i höst igen när terminen startar upp, men det tänker vi inte på nu. Nu är det viktigt att hitta tid för vila och återhämtning. Jag vill verkligen uppmana alla fakultetens medarbetare att avsätta tid för en sammanhållen semesterledighet!

Torleif Härd

Med varma och hjärtliga hälsningar till er alla!
/Torleif Härd, dekan

Relaterade sidor: