Grundutbildning vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 02 september 2022

Här hittar du information om grundutbildning vid NJ-fakulteten.

Programstudierektorer för PN-NJ:s program

Program Namn
Yrkesprogram  
Agronom - ekonomi Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
Agronom - landsbygdsutveckling Katarina Pettersson
    biträdande PSR Margarita Cuadra
Agronom - livsmedel Sabine Sampels
    biträdande PSR Per-Olof Lundquist
Agronom - mark/växt Karin Hamnér
    biträdande PSR Hanna Friberg
Civilingenjör i energisystem Cecilia Sundberg
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik  Jennifer McConville
Lantmästare Catharina Alwall Svennefelt 

 

 
Magisterprogram, 60 hp  
Livsmedelstillsyn Mattias Eriksson
   
Kandidatprogram, 180 hp  
Agrar ekonomi Lovisa Nilsson
   biträdande PSR Ruben Hoffmann
Biologi och miljövetenskap Ulf Grandin
    biträdande PSR Gunilla Mårsäter
Ekonomi - hållbar utveckling Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
Livsmedelsprogrammet Sabine Sampels
    biträdande PSR Per-Olof Lundquist
Politices kandidat - hållbar utveckling Patrik Oskarsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
Samhällsutveckling - landsbygd Katarina Pettersson
    biträdande PSR Margarita Cuadra
Växtodlingsprogrammet Karin Hamnér
    biträdande PSR Hanna Friberg

 

 
Masterprogram 120 hp  
AFEPA Ruben Hoffmann
Agrar ekonomi och företagsledning Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
EnvEuro Ulf Grandin
    biträdande PSR Gunilla Mårsäter
Hållbar utveckling Örjan Östman
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning Katarina Pettersson
    biträdande PSR Margarita Cuadra
Miljöekonomi och företagsledning Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
Miljökommunikation och naturresurshantering Camilo Calderon
Mark, vatten, miljö Karin Hamnér
    biträdande PSR Hanna Friberg
Sustainable Food Systems Sabine Sampels
   biträdande PSR Lotta Nordmark

GU-handläggare för PN-NJ:s program

Program Namn
Yrkesprogram  
Agronom - ekonomi Zsuzsanna Sundström
Agronom - landsbygdsutveckling Zsuzsanna Sundström
Agronom - livsmedel Johanna Nilsson
Agronom - mark/växt Eva Andersson Björkman
Civilingenjör i energisystem Zsuzsanna Sundström
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik Zsuzsanna Sundström
Lantmästarprogrammet Johanna Nilsson

 

 
Kandidatprogram  
Agrar ekonomi Zsuzsanna Sundström
Biologi och miljövetenskap Eva Andersson Björkman
Ekonomi - hållbar utveckling Zsuzsanna Sundström
Livsmedelsprogrammet Johanna Nilsson
Politices kandidat - hållbar utveckling Johanna Nilsson
Samhällsutveckling - landsbygd Zsuzsanna Sundström
Växtodlingsprogrammet Eva Andersson Björkman

 

 
Magisterprogram  
Livsmedelstillsyn Eva Andersson Björkman
   
Masterprogram  
AFEPA Zsuzsanna Sundström
Agrar ekonomi och företagsledning Zsuzsanna Sundström
EnvEuro Eva Andersson Björkman
Hållbar utveckling Johanna Nilsson
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning Zsuzsanna Sundström
Miljöekonomi och företagsledning Zsuzsanna Sundström
Miljökommunikation Johanna Nilsson
Hållbara livsmedelssystem Johanna Nilsson

Mark, vatten och miljö

Eva Andersson Björkman
   
Bastermin  
Nyckel till natur och miljö Johanna Nilsson

Institutionsstudierektorer

Institutioner vid  NJ-fakulteten Institutionsstudierektor grundutbildning
Akvatiska resurser Andreas Bryhn

Ekologi


Ida Kollberg/Maria Viketoft

ekol-studierektorGU@slu.se

Ekonomi Tina Ericson, Nina Lind Ranneberg
Energi och teknik

David Ljungberg,
Jesper Rydén
Molekylära vetenskaper

Hans Jonsson,
Su-Lin Hedén

   bitr studierektorer Anders Sandström
Mark och miljö

Magnus Simonsson,
Katharina Meurer

Skoglig mykologi och växtpatologi Malin Elfstrand
Stad och land Helen Arvidsson
Vatten och miljö Ulf Grandin
Växtbiologi

Anna Westerbergh,
Per-Olof Lundquist

Växtproduktionsekologi Ida Kollberg
Institutioner vid LTV-fakulteten  
Människa och samhälle Mats Gyllin
Biosystem och teknologi Lars Mogren
Växtskyddsbiologi Marie Bengtsson
Institutioner vid S-fakulteten  
Skogsekonomi  Camilla Widmark