Grundutbildning vid NJ-fakulteten

Senast ändrad: 19 oktober 2018

Här hittar du information om grundutbildning vid NJ-fakulteten.

Programstudierektorer för PN-NJ:s program

Program Namn
Yrkesprogram, 270 eller 300 hp  
Agronom - ekonomi Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
Agronom - landsbygdsutveckling Katarina Pettersson
    biträdande PSR Elinor Carlbrand
Agronom - livsmedel Sabine Sampels
    biträdande PSR Per-Olof Lundquist
Agronom - mark/växt Gerd Johansson
    biträdande PSR Anna Berlin
Civilingenjör i energisystem Stephan Köhler
    biträdande PSR  Anders Eriksson
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik Stephan Köhler
    biträdande PSR  Anders Eriksson
Lantmästare Kristina Ascard

 

 
Kandidatprogram, 180 hp  
Biologi och miljövetenskap Tobias Vrede
    assisterande PSR Ulf Grandin
    biträdande PSR Gunnel Alvenäs
Ekonomi Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann

 

 
Masterprogram 120 hp  
Agrar ekonomi och företagsledning Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
EnvEuro Tobias Vrede
    assisterande PSR Ulf Grandin
    biträdande PSR Gunnel Alvenäs
Hållbar utveckling Karin Gerhardt
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning Katarina Pettersson
    biträdande PSR Elinor Carlbrand
Miljöekonomi och företagsledning Lovisa Nilsson
    biträdande PSR Ruben Hoffmann
Miljökommunikation och naturresurshantering Camilo Calderon
Mark, vatten, miljö Gerd Johansson
    biträdande PSR Anna Berlin
Växtbiologi (sista antagning ht17) Gerd Johansson
    biträdande PSR Anna Berlin
Sustainable Food Systems Sabine Sampels
   biträdande PSR Lotta Nordmark

GU-handläggare för PN-NJ:s program

Program Namn
Yrkesprogram  
Agronom - ekonomi Zsuzsanna Sundström
Agronom - landsbygdsutveckling Zsuzsanna Sundström
Agronom - livsmedel Zsuzsanna Sundström
Agronom - mark/växt Marnie Hancke
Civilingenjör i energisystem Josefine Wintzer
Civilingenjör i miljö- och vattenteknik Josefine Wintzer
Lantmästarprogrammet Josefine Wintzer

 

 
Kandidatprogram  
Biologi och miljövetenskap Marnie Hancke
Ekonomi - hållbar utveckling Zsuzsanna Sundström

 

 
Masterprogram  
Agrar ekonomi och företagsledning Zsuzsanna Sundström
EnvEuro Marnie Hancke
Hållbar utveckling Josefine Wintzer
Landsbygdsutveckling och naturresursförvaltning Zsuzsanna Sundström
Miljöekonomi och företagsledning Zsuzsanna Sundström
Miljökommunikation Josefine Wintzer
Hållbara livsmedelssystem Zsuzsanna Sundström

Mark, vatten och miljö

Marnie Hancke
   
Bastermin  
Nyckel till natur och miljö Josefine Wintzer

Institutionsstudierektorer

Institutioner vid  NJ-fakulteten Institutionsstudierektor grundutbildning
Akvatiska resurser Andreas Bryhn
Ekologi Joachim Strengbom
Ekonomi Tina Ericson
Energi och teknik David Ljungberg,
Razaw Al-Sarraj
Molekylära vetenskaper Mikael Pell
   bitr studierektorer Anders Sandström
Mark och miljö

Magnus Simonsson,

Karin Hamnér

Norrländsk jordbruksvetenskap Johanna Wallsten
Skoglig mykologi och växtpatologi Malin Elfstrand
Stad och land Helen Arvidsson
Vatten och miljö Ulf Grandin
Växtbiologi

Anna Westerbergh,

Per-Olof Lundquist

Växtproduktionsekologi Ida Karlsson
Institutioner vid LTV-fakulteten  
Arbetsvetenskap,  ekonomi och miljöpsykologi Mats Gyllin
Biosystem och teknologi Lars Mogren
Växtskyddsbiologi Marie Bengtsson
Institutioner vid S-fakulteten  
Skogsekonomi  Anders Lindhagen

 

                                          

Sidansvarig: johanna.nilsson@slu.se