Medarbetarwebben

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 43 sidor som är taggade med För chefer:
Externfinansiering - utlysningar

Externfinansiering - utlysningar

Menyerna ovan leder till information om stöd till externfinansiering, med fokus på att söka forskningsbidrag. Nedan finns ett urval av aktuella utlysningar. Om finansiären har utlysningstext på engelska används det språket i utlysningslistan. ...

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

I excellistor (länk nedan) finns alla SLU:s externfinansiärer fr.o.m. 2010. Listorna är uppdelade på bidrag och uppdrag. Större delen av externfinansieringen är bidrag som normalt erhålls efter att ha konkurrerat med andra sökande i en bidragsutlysning. ...

Externfinansiering / Grants Office

Externfinansiering / Grants Office

Externfinansiering / Grants Office är en enhet inom SLU:s ledningskansli. Fokus i vårt arbete är att hjälpa SLU:s forskare och administratörer med att söka externa bidrag, och att administrera EU-finansierade projekt. Punkt 1-9 nedan är basservice, ...

Utlysning för pedagogisk resursförstärkning

Utlysning för pedagogisk resursförstärkning

Utbildningsnämnden har i sin budget för 2018 avsatt drygt 10 miljoner kr för att vidareutveckla SLU:s utbildning på grund- och avancerad nivå. Genom denna strategiska satsning förstärks de pedagogiska resurserna, i vid bemärkelse, i enlighet ...

Projektstatus - ekonomi

Projektstatus - ekonomi

Projektsatus - ekonomi är en söktjänst för ekonomisk information om SLU:s pågående uppdrags-, bidrags- och blandfinansierade projekt. Du kan söka projekt på projektnamn, projektnummer och projektledare eller en kombination av dessa. Till Projektsatus ...

Medlemmar i SLU:s internationella team

Medlemmar i SLU:s internationella team

SET members and adjungts - Ylva Hillbur, Vice rektor internationella relationer Jonas Rönnberg, Vicedekan Internationalisering S Torleif Härd, Dekan NJ Lena Ekelund Axelson, Prodekan LTV Henrik Rönnberg, Prodekan V Marnie Hancke, Forskningssekreterare ...

Under julhelgerna är det uppehåll i de fackliga tisdagsförhandlingarna

Under julhelgerna är det uppehåll i de fackliga tisdagsförhandlingarna

Årets sista tisdagsförhandling sker den 19:e december. Sista dag för att skicka in underlag för anställningsbeslut och förhandlingsärenden till personalavdelningen är därmed 11:e december. Tisdagsförhandlingarna startar igen den 9:e januari ...

Administrativa roller för externfinansiering

Administrativa roller för externfinansiering

Stöd till externfinansiering ingår i flera av de administrativa roller som finns på respektive institution. Den administrativa roll som har fokus på stöd till externfinansiering är projektekonom. Till beskrivning av administrativa roller >> ...

Riktlinjer för externfinansiering - Granskningsanmälan

Riktlinjer för externfinansiering - Granskningsanmälan

Efter anmälan i formulär nedan blir du kontaktad via e-post om vilka dokument som ska ingå i granskningen. Anmälan från / Registration from Prefekt / Head of department Huvudsökande / Primary applicant Institution / Department Om "Annan" ovan, ...

Regleringsbrev

Regleringsbrev

I SLU:s (och andra statliga lärosätens) regleringsbrev finns fr.o.m. 2010 följande formulering om kostnadstäckning: "I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation 2008/09:50 ska universitet och högskolor utgå ifrån att när ...

Prisma

Prisma

Prisma är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets (VR) system för att hantera bidragsansökningar och bidragskontrakt. För att kunna söka finansiering från något av forskningsråden krävs ett personkonto i Prisma. Detta gäller både sökande (projektledaren) ...

Hantering av leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor

SLU har elektronisk fakturahantering - SLU har elektronisk fakturahantering av leverantörsfakturorna. Det innebär att alla leverantörsfakturor kommer in elektroniskt i ett system och att dessa sedan ska hanteras i systemet. Fakturorna kan komma in ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4