Medarbetarwebben

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 76 sidor som är taggade med För chefer:
Representation / gåvor / konferenser

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

SLU:s företagsuppgifter

SLU:s företagsuppgifter

Här hittar du SLU:s adress, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, PIC (Participant Identification Code), registreringsbevis, F-skattebevis, bankgiro, SNI-nummer samt uppgifter som behövs för

Fakturahantering i Proceedo

Fakturahantering i Proceedo

SLU hanterar leverantörsfakturorna i Proceedo - samma system som vi använder för e-beställning. Hantering av fakturor i Proceedo Fakturaflödet: Tre personer/roller är inblandade i fakturaflödet:

Hantering av leverantörsfakturor

Hantering av leverantörsfakturor

SLU har elektronisk fakturahantering (EFH) av leverantörsfakturorna. Det innebär att alla leverantörsfakturor kommer in elektroniskt i ett system och att dessa sedan ska hanteras i systemet. SLU

Horisont 2020

Horisont 2020 - EU:s ramprogram för forskning och innovation (2014–2020) Horisont 2020 är EU:s nuvarande ramprogram för forskning och innovation för åren 2014–2020 och har en budget på cirka 77

Urbana reflektioner i spåren av Covid-19

Hur (om)formas mobilitet av social distansering? Vilka effekter har social distansering på politisk aktivism och protester i stadsrummet? Hur påverkas urban densitet av corona-pandemin? Vad med dess

Urbana reflektioner i spåren av Covid-19

Hur (om)formas mobilitet av social distansering? Vilka effekter har social distansering på politisk aktivism och protester i stadsrummet? Hur påverkas urban densitet av corona-pandemin? Vad med dess

Urbana reflektioner i spåren av Covid-19

Hur (om)formas mobilitet av social distansering? Vilka effekter har social distansering på politisk aktivism och protester i stadsrummet? Hur påverkas urban densitet av corona-pandemin? Vad med dess

Cost

COST – en finansieringskälla för forsknings- och innovationsnätverk COST, kort för ”Cooperation in Science and Technology” är ett EU-finansierat program som stödjer bildandet av nya forskningsnätverk

Life

LIFE-programmet är EU:s finansieringsinstrument för miljö- och klimatprojekt, med målsättningen att bidra till utvecklingen och genomförandet av EU:s miljö- och klimatpolitik och lagstiftning.

Hållbar livsmedelsproduktion -	En dialog mellan studenter, forskare, lantbrukare och lärare

Hållbar livsmedelsproduktion - En dialog mellan studenter, forskare, lantbrukare och lärare

INSTÄLLD Hållbar livsmedelsproduktion - En dialog mellan studenter, forskare, lantbrukare och lärare camilla.zakrisson.juhlin@slu.se Det finns ett stort behov av en öppen dialog om

Inköp ska faktureras med e-faktura

Från och med 1 april 2019 är det lag på alla inköp i offentlig sektor faktureras med e-faktura. SLU har skickat och tagit emot e-faktura i många år så störst omställning blir det för de leverantörer

Loading…