Medarbetarwebben

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 42 sidor som är taggade med För chefer:
Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

Generellt har SLU:s forskningssekreterare rollen att stödja universitets- och fakultetsledning, men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper. Den del av forskningssekreterarnas uppdrag som berör externfinansiering inkluderar: Stöd ...

Medlemmar i SLU:s internationella team

Medlemmar i SLU:s internationella team

SFCT; SLU International funding and collaboration team - Harry Blokhuis, Inst. för husdjurens miljö och hälsa (ordförande), 018-67 16 27, harry.blokhuis@slu.se Paul Jensén, LTV-fakulteten 040-41 50 16, paul.jensen@slu.se Marnie, Hancke, NJ-fakulteten ...

Externfinansiering / Grants Office

Externfinansiering / Grants Office

Externfinansiering / Grants Office är en enhet inom SLU:s ledningskansli. Fokus i vårt arbete är att hjälpa SLU:s forskare och administratörer med att söka externa bidrag, och att administrera EU-finansierade projekt. Punkt 1-9 nedan är basservice, ...

H2020.gif

Horisont 2020

Typ av finansiär: EU:s ramprogram för forskning och innovation Kostnadstäckning: Två huvudmodeller; 1) Forskningsprojekt (100% av direkta godkända kostnader + 25% av de direkta kostnaderna som ersättning för indirekta kostnader, 2) Innovationsaktiviteter ...

Om-SLU-750x750.jpg

SLU-broschyr på två språk

Den uppdaterade sexsidiga foldern Om SLU/About SLU finns nu att hämta eller beställa från Servicecenter på din ort. Broschyren ska vara en hjälp för externa besökare och konferensdeltagare vid SLU att förstå vad universitetet är och står ...

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

I excellistor (länk nedan) finns alla SLU:s externfinansiärer fr.o.m. 2010. Listorna är uppdelade på bidrag och uppdrag. Större delen av externfinansieringen är bidrag som normalt erhålls efter att ha konkurrerat med andra sökande i en bidragsutlysning. ...

Nya rekryteringssystemet ReachMee lanseras 16 oktober

Nya rekryteringssystemet ReachMee lanseras 16 oktober

Alla som rekryterar och annonserar efter nya medarbetare och doktorander kommer att använda ReachMee. Utbildning har pågått under hösten, och nu finns även utbildningsfilmer klara. På medarbetarwebbens sida om ReachMee hittar du enkla instruktionsfilmer ...

Winter Classic 2016-02-17 14.14.29.jpg

Ultunapersonalens idrottsförening

Den årliga rinkbandymatchen mellan anställda och studenter genomfördes på dammen. Foto Gunnar Ståhl Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrott- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I motionshallen, Syltahallen ...

Delad medfinansiering

Delad medfinansiering

Syftet med delad medfinansiering är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för SLU:s institutioner att vara med i stora projekt med omfattande behov av medfinansiering. Möjligheten att delta i sådana projekt underlättas genom att medfinansieringsbehovet ...

Representation, gåvor och uppvaktning

Representation, gåvor och uppvaktning

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt lathundar för beloppsgränser och giltig representation. För riktlinjer, bokföringsanvisningar och annan detaljerad information hänvisar vi till de sidor ...

Nya verktyget för annonsering av lediga tjänster är öppet för test hela september!

Nya verktyget för annonsering av lediga tjänster är öppet för test hela september!

Reachmee, SLU:s nya verktyg för annonsering av lediga tjänster och digital hantering av ansökningar, finns nu tillgängligt för alla med AD-konto. Du hittar systemet under Verktyg och system på medarbetarwebben. På Medarbetarwebben hittar du också ...

Wallenberg

Wallenberg

Typ av finansiär: Svenska privata stiftelser Kostnadstäckning: Varierar beroende på stödform, men aldrig full täckning till indirekta kostnader och lokalkostnader. Exempel på kostnadstäckning . Wallenbergstiftelserna bidrar årligen med ca 2 ...

Fler resultat:
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4