Medarbetarwebben

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 71 sidor som är taggade med För chefer:
Regleringsbrev

Regleringsbrev

I SLU:s (och andra statliga lärosätens) regleringsbrev finns fr.o.m. 2010 följande formulering om kostnadstäckning: ”När andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta

Institutioners administrativa roller för externfinansiering

Institutioners administrativa roller för externfinansiering

Stöd till externfinansiering ingår i flera av de administrativa roller som finns på respektive institution. Den administrativa roll som har fokus på stöd till externfinansiering är projektekonom.

Wallenberg

Wallenberg

Typ av finansiär: Svenska privata stiftelser Kostnadstäckning: Varierar beroende på stödform, men aldrig full täckning till indirekta kostnader och lokalkostnader. Exempel på kostnadstäckning .

Prisma

Prisma

Prisma är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets (VR) system för att hantera bidragsansökningar och bidragskontrakt. För att kunna söka finansiering från något av forskningsråden krävs ett personkonto i

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Widman et al. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society

Fakturahantering i Proceedo

Fakturahantering i Proceedo

SLU hanterar leverantörsfakturorna i Proceedo - samma system som vi använder för e-beställning. Från och med april 2018 hanterar SLU sina fakturor i Proceedo. Innan dess använde vi systemet

SLU-fakta

Här finns fakta om SLU som är relevanta i ansökningar om exterfinansiering från olika finansiärer. Fullständigt namn: Sveriges lantbruksuniversitet Postaddress: Box 7070, 750 07 Uppsala Besöksadress:

Medlemmar i SLU:s EU-team

Medlemmar i SLU:s EU-team

SET-medlemmar och adjungerade Ylva Hillbur, Vice rektor internationella relationer Göran Ståhl, Dekan S Torleif Härd, Dekan NJ Lena Ekelund Axelson, Prodekan LTV Dirk-Jan De Koning, Dekan V Marnie

Delad medfinansiering

Delad medfinansiering

Delad medfinansiering har fr.o.m. 2019-06-25 ersatts av central och tredelad medfinansiering (länk nedan). Texten om delad medfinansiering nedan kommer att ligga kvar här under den tid det finns

Riktlinjer för externfinansiering

Riktlinjer för externfinansiering

Syftet med dessa riktlinjer är att undvika ekonomiska och juridiska problem i externfinansierade projekt. Riktlinjerna beslutades av rektor 2015-05-25. De gäller bidragsansökningar och uppdragsanbud

LTV:s fakultetsdag 2019

LTV:s fakultetsdag 2019

Alla medarbetare vid LTV-fakulteten hälsas varmt välkomna till fakultetsdagen 2019. Syftet med dagen är att ge en inblick i fakultetens olika verksamheter och träffas för gemensamma diskussioner

Forskningssekreterare

Forskningssekreterare

Generellt har SLU:s forskningssekreterare rollen att stödja universitets- och fakultetsledning, men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper. Den del av forskningssekreterarnas

Loading…