Hoppa till huvudinnehåll

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 51 sidor som är taggade med För chefer:

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

Fakturahantering i Proceedo

SLU hanterar leverantörsfakturorna i Proceedo - samma system som vi använder för e-beställning. Hantering av fakturor i Proceedo Fakturaflödet: Tre personer/roller är inblandade i fakturaflödet:

Hantering av leverantörsfakturor

SLU har elektronisk fakturahantering (EFH) av leverantörsfakturorna. Det innebär att alla leverantörsfakturor kommer in elektroniskt i ett system och att dessa sedan ska hanteras i systemet. SLU

SLU:s företagsuppgifter

Här hittar du SLU:s adress, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, PIC (Participant Identification Code), registreringsbevis, F-skattebevis, bankgiro, SNI-nummer samt uppgifter som behövs för

Skriva en stark ansökan

Tips från Grants Office.

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

EU-finansiärer

Beroende på vilket forskningsprojekt du planerar finns det olika typer av finansiering att ansöka om. På den här sidan hittar du information om möjligheter som finansieras av Europeiska unionen.

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Svenska finansiärer

Några av de för SLU viktigaste svenska statliga och privata finansiärerna.

Ultunapersonalens idrottsförening

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till

Arbete post-covid

Arbeta hemifrån, distansarbetsavtal, nya arbetsformer. Begreppen och frågorna är många. Personaldirektör Anna-Karin Olofsdotter förklarar. Kraven på hemarbete som pandemin fört med sig har lärt oss

Nytt om hemarbete

Regeringsuppdraget till myndigheter om hemarbete gäller till och med den 14 februari. Följande datum gäller för den successiva återgången: Från 15 februari: medarbetare som vill är välkommen tillbaka

Loading…