Hoppa till huvudinnehåll

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 66 sidor som är taggade med För chefer:

Den hållbara ledaren

anna-karin.johnson@slu.se Seminarium om omställning till en mer hållbar verksamhet för ledare och chefer inom universitet och högskolor. Syftet med Lärosätenas klimatnätverk är att hjälpa

Arbetsmiljöutbildning 2024

Arbetsmiljöutbildning 2024 PAVD-WEBB@slu.se Inbjudan till digital arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Utbildningen tar upp grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och hur

Arbetsmiljöutbildning 2024

Arbetsmiljöutbildning 2024 PAVD-WEBB@slu.se Inbjudan till digital arbetsmiljöutbildning för chefer och skyddsombud. Utbildningen tar upp grunderna i systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och hur

TvärvetenskapSLU2024

SLU tar tvärvetenskap med sig in i framtiden futurefood@slu.se Save the date: Välkommen att diskutera hur SLU som universitet kan stärkas genom tvärvetenskap i forskning och utbildning. Hur viktig

Ultunapersonalens idrottsförening

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till

IA-stugor för chefer och skyddsombud

Vill du lära dig mer om händelsehantering i IA-systemet? SLU använder IA-systemet som stöd i det systematiska arbetet med att rapportera, följa upp och åtgärda incidenter i arbetsmiljön. Vid

Svenska finansiärer

Några av de för SLU viktigaste svenska statliga och privata finansiärerna.

Stödfunktioner på SLU

Det finns en rad avdelningar inom SLU:s verksamhetsstöd som på olika sätt jobbar med stöd till dig som är forskare eller institutionsadministratör i frågor som rör externfinansiering. Grants Office

Klimatfrukost

Klimatfrukost anna-karin.johnson@slu.se Johanna Sennmark medverkar vid Klimatfrukosten, om hur vi kan bidra till klimatomställningen genom samverkan. I nästan alla de städer som medverkar i

IDA Inter- and transdisciplinary practice

Interdisciplinarity in practice – processes for joint learning and exchange futurefood@slu.se Save the date – mer information kommer senare. Professor Erik Andersson, Helsingfors universitet,

SLU:s inspel till regeringen om forskningsfinansieringsutredningen

SLU lämnade den 31 januari in sitt remissvar till utredningen om den statliga forsknings- och innovationsfinansieringen. Utredningen presenterade sitt slutbetänkande den 11 oktober 2023 där den

Meat4FuturesVidSLU

Framtiden för kött – workshop och diskussion för SLU:s studenter och anställda futurefood@slu.se Vilken roll spelar kött i kosten och kulturen? Vilken framtid är bäst för svenska djuruppfödare? Det

Loading…