Medarbetarwebben

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 73 sidor som är taggade med För chefer:

Lyssna på forskarna!

Genom strejker och aktioner uppmanar ungdomar runt om i världen vuxna och beslutsfattare att agera för klimatet. Att lyssna på forskarna är en återkommande uppmaning från Greta Thunberg. Världens

Lyssna på forskarna!

Genom strejker och aktioner uppmanar ungdomar runt om i världen vuxna och beslutsfattare att agera för klimatet. Att lyssna på forskarna är en återkommande uppmaning från Greta Thunberg. Världens

Ultunapersonalens idrottsförening

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i. I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till

Representation / gåvor / konferenser

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

LTV:s fakultetsdag 2019

LTV:s fakultetsdag 2019

LTV:s fakultetsdag 2019 lovisa.jones@slu.se Alla medarbetare vid LTV-fakulteten hälsas varmt välkomna till fakultetsdagen 2019. Syftet med dagen är att ge en inblick i fakultetens olika

Regleringsbrev

Regleringsbrev

I SLU:s (och andra statliga lärosätens) regleringsbrev finns fr.o.m. 2010 följande formulering om kostnadstäckning: ”När andra statliga myndigheter bidrar till forskningsprojekt ska bidraget omfatta

Institutioners administrativa roller för externfinansiering

Institutioners administrativa roller för externfinansiering

Stöd till externfinansiering ingår i flera av de administrativa roller som finns på respektive institution. Den administrativa roll som har fokus på stöd till externfinansiering är projektekonom.

Wallenberg

Wallenberg

Typ av finansiär: Svenska privata stiftelser Kostnadstäckning: Varierar beroende på stödform, men aldrig full täckning till indirekta kostnader och lokalkostnader. Exempel på kostnadstäckning .

Prisma

Prisma

Prisma är Formas, Fortes och Vetenskapsrådets (VR) system för att hantera bidragsansökningar och bidragskontrakt. För att kunna söka finansiering från något av forskningsråden krävs ett personkonto i

Rapporter, artiklar mm

Scaw publicerar årligen rapporter och artiklar inom området djurvälfärd och djurskydd. 2019 Widman et al. 2019. Indirect Costs of Sheep Depredation by Large Carnivores in Sweden. Wildlife Society

Fakturahantering i Proceedo

Fakturahantering i Proceedo

SLU hanterar leverantörsfakturorna i Proceedo - samma system som vi använder för e-beställning. Från och med april 2018 hanterar SLU sina fakturor i Proceedo. Innan dess använde vi systemet

SLU-fakta

Här finns fakta om SLU som är relevanta i ansökningar om exterfinansiering från olika finansiärer. Fullständigt namn: Sveriges lantbruksuniversitet Postaddress: Box 7070, 750 07 Uppsala Besöksadress:

Loading…