Hoppa till huvudinnehåll

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 47 sidor som är taggade med För chefer:

Finansiärer

Specifik information om svenska och internationella finansiärer

Internationella finansiärer

Några nordiska/internationella möjligheter till finansiering NordForsk https://www.nordforsk.org/sv Nordic Forest Research nordicforestresearch.org/ The Nordic Joint Committee for Agricultural and

Externfinansiering

Här hittar du information om olika finansiärer och finansieringsformer, en översikt av det stöd och de verktyg som finns för att hjälpa dig att ansöka om och hantera forskningsprojekt, samt hur du

Stödfunktioner på SLU

Det finns en rad avdelningar inom SLU:s verksamhetsstöd som på olika sätt jobbar med stöd till dig som är forskare eller institutionsadministratör i frågor som rör externfinansiering. Grants Office

kvalitetssäkringssystem

Nu införs en kvalitetssäkringsrutin som ska garantera att SLU också framledes erbjuder miljöer och villkor som främjar hög kvalitet i forskning och miljöanalys. – Jag är glad att gruppen som tagit

IDA_FramgångarOchProblem

Tvärvetenskap i praktiken – framgångsfaktorer och problem futurefood@slu.se Välkommen till det fjärde delen av en serie lunchwebbinarier om tvärvetenskap vid SLU. I det här webbinariet kommer

Skriva en stark ansökan

Tips från Grants Office.

Grants Office Support

Grants Office erbjuder SLU:s forskare, lärare och administratörer hjälp och support med externfinansiering genom vår expertis och praktiskt stöd med målet att SLU kan uppfylla sina mål. Våra tjänster

SLU:s företagsuppgifter

Här hittar du SLU:s adress, organisationsnummer, momsregistreringsnummer, PIC (Participant Identification Code), registreringsbevis, F-skattebevis, bankgiro, SNI-nummer samt uppgifter som behövs för

Representation / gåvor / konferenser

Denna sida innehåller översiktlig information om representation, gåvor och uppvaktning samt externa och interna kurser och konferenser. Här finns också lathundar för beloppsgränser och vad som är

Fakturahantering i Proceedo

SLU hanterar leverantörsfakturorna i Proceedo - samma system som vi använder för e-beställning. Hantering av fakturor i Proceedo Fakturaflödet: Tre personer/roller är inblandade i fakturaflödet:

Hantering av leverantörsfakturor

SLU har elektronisk fakturahantering (EFH) av leverantörsfakturorna. Det innebär att alla leverantörsfakturor kommer in elektroniskt i ett system och att dessa sedan ska hanteras i systemet. SLU

Loading…