Medarbetarwebben

För chefer

Chefer på olika nivåer inom SLU behöver relevant information för att kunna utföra sitt uppdrag. Nedan listas webbsidor av olika slag, inklusive nyheter och kalenderhändelser, som bedöms vara av intresse för chefer. 

Denna sida är ett komplement till målgruppssidan För dig som är chef, på medarbetarwebben.


Det finns 67 sidor som är taggade med För chefer:
LTV-fakultetsdagen 2018

LTV-fakultetsdagen 2018

LTV-fakultetsdagen 2018 annamia.olvmyr@slu.se Alla medarbetare vid LTV-fakulteten hälsas varmt välkomna till LTV:s fakultetsdag 2018. Landskapslaboratoriet Foto: Annamia Olvmyr Här bedrivs

Regleringsbrev

Regleringsbrev

I SLU:s (och andra statliga lärosätens) regleringsbrev finns fr.o.m. 2010 följande formulering om kostnadstäckning: ”I enlighet med propositionen Ett lyft för forskning och innovation 2008/09:50 ska

Riktlinjer för externfinansiering

Riktlinjer för externfinansiering

Syftet med dessa riktlinjer är att undvika ekonomiska och juridiska problem i externfinansierade projekt. Riktlinjerna beslutades av rektor 2015-05-25. De gäller bidragsansökningar och uppdragsanbud

Anmälan till LTV- fakultetsdagen 2018

Anmälan till LTV- fakultetsdagen 2018

annamia.olvmyr@slu.se Annamia Olvmyr, kommunikatör Kommunikationsavdelningen, SLU annamia.olvmyr@slu.se o40-41 53 83, 0730-77 62 34

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

Alla finansiärer fr.o.m. 2010

I excellistor (länk nedan) finns alla SLU:s externfinansiärer fr.o.m. 2010. Listorna är uppdelade på bidrag och uppdrag. Större delen av externfinansieringen är bidrag som normalt erhålls efter att

Fakturahantering i Proceedo

Fakturahantering i Proceedo

SLU hanterar leverantörsfakturorna i Proceedo - samma system som vi använder för e-beställning. Den 11 april 2018 lämnade vi PaletteArena för att istället hantera fakturorna i Proceedo. Gå igenom "

Utbildningskonferens Alnarp och LTV-fakulteten

Utbildningskonferens Alnarp och LTV-fakulteten

Utbildningskonferens i Boklunden, Torna Hällestad. Reservera datumet! Under förmiddagen blir det gemensamma föreläsningar med bl.a. Ungdomsbarometern. Torna Hällestad Boel Sandskär,

Utbildningskonferens Alnarp och LTV-fakulteten

Utbildningskonferens Alnarp och LTV-fakulteten

Utbildningskonferens i Boklunden, Torna Hällestad. Reservera datumet! Under förmiddagen blir det gemensamma föreläsningar med bl.a. Ungdomsbarometern. Torna Hällestad Boel Sandskär,

ansökan djur, natur, hälsa

Nu kan du söka bidrag för finansiering av konferens, workshop eller seminarium från Framtidens djur, natur och hälsa. Plattformens tre fokusområden är: Djurs och naturs betydelse för människan One

Institutioners administrativa roller för externfinansiering

Institutioners administrativa roller för externfinansiering

Stöd till externfinansiering ingår i flera av de administrativa roller som finns på respektive institution. Den administrativa roll som har fokus på stöd till externfinansiering är projektekonom .

Horisont 2020

Typ av finansiär: EU:s ramprogram för forskning och innovation Kostnadstäckning: Två huvudmodeller; 1) Forskningsprojekt (100% av direkta godkända kostnader + 25% av de direkta kostnaderna som

Delad medfinansiering

Delad medfinansiering

Syftet med delad medfinansiering är att förbättra de ekonomiska förutsättningarna för SLU:s institutioner att vara med i stora projekt med omfattande behov av medfinansiering. Möjligheten att delta i