CV-sida

Christer Borglin

Christer Borglin
Jag har arbetat på SLU sedan 2011, anställd av Sveriges Lantbruksuniversitet som Forskningsrådgivare vid Grants Office

Presentation

Fokus områden: EC projekt (EC=Europeiska Kommissionen, ansökningsprocesser, impact, genomförande och projektledning), koordinering av projekt, och andra externa bidrag till forskare. Horizon 2020/Europe (och tidigare program), LIFE och Interreg som huvudinrikning.

Finansiella/administrativa och turism/miljö/förnyelsebar energi arbetsuppgifter relaterade till EC finansierade projekt/program. Service management koncept.

Jag har arbetat som Projektledare/Koordinator för flera stora internationella projekt. Process ledare för EC projekt ansökningar. Intern utbildningar till forskare och administrativ personal. Globalt nätverk för forskningsutbyte och i första hand Horizon 2020 ansökningar. Medlem i ett antal stora globala nätverk och Bryssel nätverk.  

Samverkan

Stort nätverk över hela världen med i första hand fokus på Europa, Bryssel och Sydamerika (både privat och arbetsmässigt), även då inom olika EC program

Jag har fått höra att jag har en stark social och kulturell kompetens. Lång erfarenhet från många länder runt om i världen har gjort en ökad förståelse för dessa problem, både privat och arbetsmässigt i olika projekt.  

Bakgrund

En del av mina erfarenheter:

Arbetat som monitor för Europeiska Kommissionen (EC) 2010 (ASTRALE) med ansvar för Sverige och Danmark gällande natur och miljö projekt (LIFE)

Naturvårdsverket 2005-2011. Nationell rådgivare för de årliga LIFE ansökningarna till LIFE Natur och Miljö i Bryssel

6th Ram programmet DG TREN, CIVITAS 2005-2009 Internationell Finansiell och administrativ Koordinator, Projekt ledning, 32 partners i Europa. 52 measures inom miljöåtgärder. Miljöförvaltningen Malmö

EU Koordinator för Länsstyrelsen i Skåne, 2007. Utbildning, nätverkande och överföring av kunskap avseende EC projekt. RCP, regional kontact punkt för 7th Ramprogrammet i Skåne, Sweden 2007. RCP är länkat tillVinova/FOU (som var länkat till 7 ramprogrammet i Bryssel) i Stockholm och hjälpte regionerna med information om EC program and hjälp att starta projekt.

Intelligent Energy 2007--, finansiell/adm konsult och rådgivare förr projekt med gasdrivna bilar.

LIFE Nature project 2002-2006, Financial and Adm Manager, County Adm Board in Skåne, Sweden.

2002-2007 Konsult och Rådgivare för flera LIFE projects in Sweden.

Naturvårdsverket 2004. Rådgivare och hjälp med Know-How till Ministry in Lithuania för implementering av LIFE programmet.

Malmö Stad, Sverige, Miljöförvaltningen 2000-2002, Ricite II program, Struktur fonderna, internationell finansiell/adm Koordinator, projekt ledning, 28 partners i Europa. Environmental management system and EMAS certification.

5th Ramprogrammet, Energi, 2000-2004. Malmö Stad, Sverige. Förnyelsebar Energi. Internationell finansiell och adm Koordinator, project management, 9 partners i 5 länder i Europa.

Business Finance and administration med inriktning på Service Management och marketing/dissemination.

 

Modersmål: Svenska.

Jag kommunicerar även på franska, engelska och danska.

När det gäller spanska och tyska så finns de även med i språken där jag har en bas för kommunikation

 

 

 


Kontaktinformation

Forskningsrådgivare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: +4640415068, +46705690361
Postadress:
Box 88
23053 Alnarp
Besöksadress: Slottsvägen 5, Alnarp