Proaktivt arbete

Senast ändrad: 24 februari 2023

Grants Office bevakar kontinuerligt framtida finansieringsmöjligheter som är lämpliga för SLU-forskare, med fokus på SLU:s stora externa finansiärer som de europeiska ram- och samarbetsprogrammen. Vi försöker även sammanfatta denna information på ett lättillgängligt sätt och sprida den till SLU:s personal genom publicering här på Medarbetarwebben och även i nyhetsbrev via e-post. Vi jobbar även proaktivt med att matcha kommande utlysningar av strategisk betydelse för SLU med relevanta forskare eller forskargrupper, och deltar i nationella referensgrupper för olika delar av ramprogrammet. För att vara säker på att SLU får tidig information om utlysningar och möjligheten att ge feedback på utkast söker vi en aktiv dialog med olika finansiärer. Detta arbete rapporteras till SET, en fakultetsövergripande arbetsgrupp.

Matchmaking

Grants Office har tagit initiativ till och driver en centralt organiserad Matchmakinggrupp, med målsättningen att stimulera externa finansieringsansökningar vid SLU. Efter några år har denna Matchmakinggrupp blivit en stabil plattform där Grants Office regelbundet träffar fakulteternas forskningssekreterare samt representanter från SLU Global och SLU Holding, vilken har blivit ett kraftfullt verktyg för att identifiera framtida finansieringsmöjligheter och matcha dem med forskare och forskargrupper vid SLU. Vårt fokus ligger i första hand på det europeiska ramprogrammet och större nationella utlysningar med direkt koppling till SLU:s forskningsstrategi. Matchmakinggruppen strävar efter att:

  • Identifiera ämnesområden och utlysningar som är relevanta för SLU i finansiärernas arbetsprogram och matcha dem med forskare som vi kan uppmuntra till att initiera en ansökan. Detta arbete utför vi tidigt, oftast innan utlysningarna har öppnat, för att ge våra potentiella koordinatorer chansen till en tidig start.
  • Övervaka möjligheterna att kommentera utkast till arbetsprogram och svara på konsultationer för framtida finansieringsprogram. Vi sprider även riktad information om påverkansmöjligheter till relevanta forskargrupper, plattformar, universitetsledning etc.

 

Vill du veta mer om det arbete matchmaking-gruppen gör eller om vill initiera en liknade grupp på din institution eller fakultet kontakta:

Fiona Reid: SLU Matchmaking Group, koordinator

 

Brysselkontoret och vår strategiska övervakning av EU:s finansieringsprogram

SLU är medlem i Lärosäten Syd, ett samarbete mellan sju universitet och högskolor i södra Sverige. I samarbetet ingår även Blekinge Tekniska Högskola, Halmstads universitet, Kristianstads universitet, Linnéuniversitetet, Lunds universitet och Malmö universitet. Lärosäten Syd har sedan augusti 2018 ett gemensamt kontor placerat i Bryssels EU-kvarter, nära den Europeiska kommissionen, med syfte att öka medlemmarnas synlighet och profil på EU-nivå. Genom att ha gemensam personal placerad i Bryssel har Lärosäten Syd skapat ett effektivt sätt att förbättra sin insyn och påverkansmöjligheter av EU:s politikprogram, stimulera ett ökat deltagande i EU:s ramprogram och främja bildandet av starkare internationella partnerskap.

Brysselkontoret fungerar som ett komplement till de tjänster som vi på Grants Office erbjuder, och kan ge stöd till SLU:s forskare och universitetsledning genom att bland annat:

  • Övervaka EU:s forsknings- och innovationspolitik och program
  • Publicera veckovisa nyhetsbrev: SHoHiB – Sett, Hänt och Hört i Bryssel
  • Identifiera möjligheter för SLU att påverka framtida finansieringsprogram och sprida information om betydelsen av våra forskningsområden
  • Nätverka i Bryssel för att förstärka SLU:s profil och forskningsprioriteringar hos Europeiska Kommissionen
  • Hjälpa dig att arrangera besök på relevanta EU-institutioner i Bryssel

Erbjuda tillgång till mötesrum och arbetsutrymme på deras kontor i Bryssel.

 

Kontakta oss

Vill du veta mer om Brysselkontoret och hur vi kan dra nytta det kontakta Ulf Westerlund eller Fiona Reid på Grants Office.