CV-sida

Ulf Westerlund

Ulf Westerlund

Presentation

Jag jobbar som forskningskoordinator vid Grants Office. Jag ger stöd till forskare i forskningsansökningar som SLU koordinerar. Det kan exempelvis handla om rådgivning kring partnerskap, granskning av ansökan och skapa förståelse för vad finansiärer efterfrågar.

Bakgrund

Jag har tidigare arbetat på Formas som Internationell sekreterare (2006-2010). Där arbetade jag främst med ERA-Net-projekt, vilka hade som främsta mål att öka samarbetet mellan Europas forskningsfinansiärer kring gemensamma utlysningar. Jag var även Nationell kontaktpunkt (NCP) för två av 7:e ramprogrammets teman (Food, Agriculture and Biotechnology samt Environment incl. Climate Change).

Närmast kommer jag från Uppsala universitet där jag bevakade EU´s ramprogram och genom uppsökande verksamhet uppmuntrade och underlättade för universitetets forskare och deras partners att söka forskningsfinansiering. Förutom stora koordinerade projekt stöttade jag även andra ansökningar, som exempelvis ERC och Marie Curie. Vidare har jag varit administrativ koordinator för ett large scale FP7-projekt samt projektledare för 2 Innovationsprojekt (EIT Innoenergy).

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Forskningskoordinator vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: +46724506696
Postadress:
Grants office, Box 7002
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala