Stödmedel

Senast ändrad: 06 april 2023
seedmoney

Om du koordinerar en stor ansökan eller ett samarbetsprojekt kan du söka ett koordinatorsbidrag från Grants Office. Detta stöd söks senast fyra veckor efter deadline för ansökan. Det finns också andra källor till stödmedel på SLU, mer information hittar du nedan.

Koordinatorspremie

Att koordinera en stor ansökan med många partners innebär en omfattande arbetsinsats. För att underlätta detta arbete erbjuder vi på Grants Office dig stöd med ansökan och ekonomisk rådgivning, och vi rekommenderar starkt att du kontaktar oss tidigt i processen för att diskutera hur vi kan hjälpa till på bästa sätt. Du kan dessutom ansöka om finansiellt stöd i form av en koordinatorspremie när du samordnar en stor forskningsansökan med betydande nationellt eller internationellt samarbete utanför den akademiska sektorn (”multiactor projects”). Så länge dessa kriterier är uppfyllda, spelar det ingen roll om din ansökan är riktad mot en nationell eller internationell finansiär, utan kan gälla bidrag från såväl Europeiska kommissionen, Life och InterReg, liksom Vinnova och Mistra med flera. Premien är tänkt att täcka kostnader som kan uppstå i samband med ansökningsprocessen, såsom resor och organisering av workshops, men det är helt och hållet upp till dig att använda pengarna som du finner lämpligt.

Du kan ansöka om en koordinatorspremie på 25 000 eller 50 000 kronor, beroende på vilken typ av ansökan du koordinerar och den totala projektbudgeten, enligt:

  • Projekt med internationella partners och en total budget på 10-20 miljoner kr = 25.000 kr
  • Projekt med internationella partners och en total budget som överstiger 20 miljoner kr = 50 000 kr
  • Projekt med endast svenska partners och en total budget på minst 20 miljoner kr = 25 000 kr

Ansökan måste komma in till oss senast fyra veckor efter utlysningens deadline och vi betalar därefter ut premien till din institution, efter att du har skickat in din färdiga projektansökan till finansiären och även skickat en kopia till oss på grantsoffice@slu.se.

För tvåstegsansökningar är premien uppdelad i två delar, där du har rätt till hälften av premien efter steg ett och den andra hälften efter steg två. Hälften av pengarna betalas då ut efter deadline för steg ett, enligt instruktionerna ovan. Observera att om du inte ansöker om premien i steg ett, kan vi fortfarande bara bevilja den andra halvan av premien i etapp två, det totala beloppet ackumuleras inte.

Välkommen att skicka din ansökan till oss på grantsoffice@slu.se senast fyra veckor efter deadline. För tvåstegsansökningar behöver du inte skicka in en ny ansökan för steg två om du redan sökt för steg ett.

Andra källor

Andra plattformar och forum på SLU erbjuder såddpengar för olika ändamål, inklusive stöd för att skriva forskningsansökningar. Du hittar några av dessa nedan. Om du känner till initiativ som du vill lägga till i listan, vänligen kontakta oss på grantoffice@slu.se.

 

Fakulteterna och Framtidsplattformarna kan också ha egna medel som du som anställd kan ansöka om.

SLU:s interna medel