SLU-nyhet

Möjlighet att söka medel för att stärka samarbetet inom vatten på SLU

Publicerad: 06 maj 2020
Vatten i solnedgång.

Inom ramarna för SLU Vattenforum utlyses medel för att främja det interna samarbetet inom vattenfrågor. Anställda på SLU kan söka pengar för framförallt forskningssamarbeten som främjar ett ökat och tvärvetenskapligt angreppssätt i frågor som rör vatten och som kan leda till framtida större externfinansierade forskningsprogram fokuserade på vattenfrågor vid SLU.

Totalt 200 000 kr tillgängliggörs för ändamålet under 2020.

Ansökan (max 2 sidor på svenska eller engelska) skickas till water@slu.se senast 31:a maj 2020.

Vad kan man söka för?

Exempel på satsningar som kan beviljas medel är:

  • Möten, workshops och seminarier för att stärka samarbetet om vatten på SLU, mellan ämnesområden, institutioner och forskargrupper.
  • Skrivarstöd för ansökningar för projekt där samarbetet inom vatten på SLU stärks.
  • Förslag på satsningar som kan öka möjligheterna att attrahera finansiering för framtida forskningsprogram med fokus på vatten på SLU (tex via MISTRA, VINNOVA, FORMAS, NORDFORSK etc.).

I fokus är framförallt forskningssamarbeten, men förslagen kan även inkludera miljöanalys, samverkan och utbildning.

Arbetet måste påbörjas under 2020, men inte nödvändigtvis slutföras under året.

Vem kan söka?

Anställd personal på SLU.

Vad ska ansökan innehålla?

Ansökan ska innehålla en kortare bakgrund, syfte med förslaget, en kort projektplan, en motivering hur förslaget möter ovan beskrivna bedömningsgrunder, sökt belopp, samt en kortare beskrivning av meriter och ämnesinriktning för de personer som ansökan innefattar.

Bedömningskriterier

Ansökningar kommer att bedömas utifrån möjligheterna att förslagen leder till framtida större satsningar som kan attrahera externfinansiering, samt hur väl de innefattar en tvärvetenskaplig ansats med möjlighet till ökat samarbete mellan ämnesområden, institutioner och fakulteter.

Kontakt om mer information:

Jens Olsson, koordinator för SLU Vattenforum. jens.olsson@slu.se eller ring på 076-1890538.

SLU är ett vattenuniversitet

Vatten är livsviktigt. På SLU arbetar över 400 forskare och experter med vattenfrågor, från källa till hav. Vi bidrar med kunskap för att nå de globala hållbarhetsmålen i frågor som rör vattenkvalitet, livet i vatten och människans användning av vattenresurser. Läs mer på www.slu.se/vattenforum.