Forskningssekreterare

Senast ändrad: 11 februari 2022

Generellt har SLU:s forskningssekreterare rollen att stödja universitets- och fakultetsledning, men också att vara en länk mellan ledning och forskargrupper.

Den del av forskningssekreterarnas uppdrag som berör externfinansiering inkluderar:

 1. Stöd till fakultets- och universitetsledning
  Forskningssekreterarna är en länk mellan olika delar av organisationen, diskuterar och förmedlar relevant information kring frågor som rör externfinansiering sinsemellan och gentemot såväl fakultets- som universitetsledning. Stödet består även i att kontinuerligt ta fram underlag och analyser.
 2. Samordning av ansökningar som kräver rektors godkännande
  Koordinera och handlägga processen kring utlysningar där en intern urvalsprocess krävs, samt att med stöd av berörda formulera intyg och stödbrev undertecknade av rektor där så krävs.
 3. Stöd till ämnesorienterade samarbeten
  I vissa fall kan forskningssekreterarna stödja ämnesövergripande samarbeten och plattformar men formen för stödet varierar.
 4. Samordning av bevakning av svenska finansiärer
  Strategisk bevakning av aktuella och presumtiva förändringar hos de viktigaste finansiärerna.