Institutioners administrativa roller för externfinansiering

Senast ändrad: 07 oktober 2022

Stöd till externfinansiering ingår i flera av de administrativa roller som finns på respektive institution.

Den administrativa roll som har fokus på stöd till externfinansiering är projektekonom.

Till beskrivning av administrativa roller >> 

Till sökning på innehavare av administrativa roller >>