Externfinansiering

Senast ändrad: 19 maj 2022

Externfinansiering innebär att få medel från en extern part för att kunna utföra en viss verksamhet.

SLU får i varierande grad externa medel för att bedriva forskning och fortlöpande miljöanalys. Även en mindre del av grundutbildningen finansieras på detta sätt.

En extern finansiär kan exempelvis vara EU, en annan statlig myndighet, ett företag eller en stiftelse.

På sidan Externfinansiering - Utlysningar finns mer information om externfinansiering.