Försäljning och inbetalningar

Senast ändrad: 19 maj 2022

På denna sida kan du läsa om den försäljning som SLU får bedriva samt hur SLU tar emot inbetalningar.

Försäljning

Enligt regleringsbrevet får SLU sälja bl.a.

  • uppdragsforskning,
  • uppdragsutbildning och
  • beställd utbildning.

Kravet är att intäkterna ska ge full kostnadstäckning - uppdrag får aldrig medfinansieras med statsanslag.

Vi får också sälja djursjukvård samt andra tjänster och produkter. Där ska avgifterna bidra till att täcka kostnaderna för verksamheten.

Utrustning som SLU inte längre har användning för får säljas om det sker på ett affärsmässigt sätt, se ekonomihandboken kapitel 9 Anläggningstillgångar, inventarier och SLU:s investeringsprocess.

 

Inbetalningar

Inbetalningar till SLU sker via bankgiro, bankkonto, check eller Swish.

Giron och konton

SLU använder sig av olika giron och konton beroende på vad det är för typ av betalning. Se ekonomihandboken kap. 7.1.1 för fullständig förteckning. Där hittar du också s.k. IBAN- och Bic/Swift-koder som måste anges vid inbetalningar från utlandet.

Swish

SLU har också möjlighet att erbjuda Swish som betalningsmetod för inbetalningar. Detta är lämpligt vid försäljning av kurskompendier, exkursioner, vid mässor och insamling till crowfunding-projekt. I de fall försäljning kan ske inom campusområdena bör man dock låta servicecentren hantera försäljningen eftersom de redan har uppsatta rutiner för detta

Varje institution inom SLU har möjlighet att ansöka om ett Swishnummer. 

Läs mer i ekonomimeddelande 2016:8.