Kontakta externfinansiering/Grants Office

Senast ändrad: 23 oktober 2020

Externfinansiering/Grants Office (GO) är en enhet inom SLU:s ledningskansli. Fokus i vårt arbete är att hjälpa SLU:s forskare och administratörer med att söka externa bidrag, och att administrera EU-finansierade projekt.

Punkt 1-9 nedan är basservice, som finansieras inom ramen för universitetsadministrationens generella påslag på kärnverksamhetens löner.

Punkt 10 är uppdrag från kärnverksamheten utöver basservicen, sådana uppdrag finansieras av det projekt stödet gäller genom att stödpersonens lön konteras på projektet. Stödet måste i första steget vara budgeterat hos projektägande institution.

Utöver punkterna nedan har E/GO ansvar för samordning med övriga stödfunktioner för externfinansiering inom universitetsadministrationen. E/GO har också vissa externa uppdrag med kontrakt inom universitetsadministrationen. De externa uppdragen ska vara i linje med vår interna stödverksamhet, målet är att det ska finnas ett utbyte mellan stödet till kärnverksamheten och de externa uppdragen.

 1. Finansiärsspaning
  Bevakning och information om utlysningar och villkor med fokus på SLU:s större finansiärer.
 2. Rådgivning om ansökningar och projekt
  Villkor för ansökningar och kontrakt med de större finansiärerna.
 3. Specialiserad rådgivning om EU-ansökningar och EU-projekt
  Administrativa rutiner i hela kedjan från ansökan till rapportering av EU projekt, med fokus på SLU koordinerade ansökningar och initiativ.
 4. Utbildning och informationstillfällen
  Årlig utbildningsplanering samt samverkan med övriga stödfunktioner i genomförandet.
 5. Externfinansieringswebben
  Relevant information baserad på kontinuerlig finansiärsbevakning och information om alla centrala stödfunktioners stöd till externfinansiering.
 6. Generella verktyg och finansiärsinitierade system
  Användarstöd, underhåll och utveckling av finansiärsoberoende verktyg som exv. projektkalkylen, samt ansvar för SLU:s del av finansiärsinitierade system som Participant Portal och Prisma.
 7. Stimulanspaket för externfinansiering
  Handläggning av stödmedel med granskningsstöd, koordinatorspremie och utbildningsstöd samt sekretariat för Strategiskt Externfinansierings Team (SET).
 8. EU-bevakning
  Rådgivning, strategiska initiativ och samordning för att stimulera SLU:s påverkansarbete och strategiska bevakning av EU institutioner.
 9. EU-strategi för Östersjöregionen
  Rådgivning, strategiska initiativ och samordning enligt regeringsuppdrag om Östersjöregionen.
 10. SLU-koordinerade internationella projekt
  Kontinuerligt stöd till koordinatorer av internationella projekt och initiativ med fokus på EU projekt. Stödet kan bli aktuellt när kapacitet på institution saknas eller projekt berör flera institutioner/fakulteter. Innehåll och omfattning diskuteras i varje enskilt fall och sådan medverkan finansieras av berört projekt genom att stödpersonens lön konteras på projektet. Stödet ska i första steget vara budgeterat hos projektägande institution.

Medarbetare Externfinansiering/Grants Office

Christer Borglin - Alnarp
Forskarstöd med inriktning mot EU
christer.borglin@slu.se
040-41 50 68
070-569 03 61

Caroline Grabbe - Umeå
Forskningskoordinator
Fakulteter: S och NJ
caroline.grabbe@slu.se
090 - 786 83 89
072-236 56 70

Karl Jäghagen - Umeå
Enhetschef
karl.jaghagen@slu.se
090-786 84 20
072-533 88 19

Lars Erik Lindell - Uppsala
Forskarstöd
lars-erik.lindell@slu.se
018-67 22 91
073-397 22 91

Staffan Lund - Uppsala
Senior rådgivare
staffan.lund@slu.se
018-67 11 30
070-630 38 29

Fiona Reid - Uppsala
Forskningskoordinator
Fakulteter: VH och LTV
fiona.reid@slu.se
018-67 13 14
072-228 86 89

Frank Sterner - Uppsala
Ansökningsekonomi, särskilt svenska finansiärer
frank.sterner@slu.se
018-67 10 02

Ulf Westerlund - Uppsala
Forskningskoordinator
Fakulteter: NJ och VH
ulf.westerlund@slu.se
018 - 67 20 57
072-450 66 96

Hallvard Wie - Uppsala
EU-ekonomi
hallvard.wie@slu.se
018-67 12 88
076-764 53 90

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se