CV-sida

Karl Jäghagen

Karl Jäghagen
Enhetschef vid enheten för Externfinansiering/Grants Office. Forskningsrådgivare med placering i Umeå. Projektledare för "Hållbart nyttjande av resursen skog" (SusFor).

Presentation

Jag är enhetschef vid enheten för Externfinansiering / Grants Office, som är en del av Ledningskansliet och jag har min placering vid fakultetskansliet i Umeå. Jag är också projektledare för SusFor som är ett projekt som verkar för att svenska skogliga aktörer ska mer delaktiga i EU-finansierade projekt. SusFor är ett samarbete mellan SLUs skogsvetenskapliga fakultet och Skogforsk och är delfinansierat av Vinnova. Jag ger också råd och stöd till forskare vid forskningsansökningar med fokus på EU-projekt. 

Min akademiska bakgrund är jägmästare och skoglig doktor.

Några generella verktyg på SLUs medarbetarwebb:

Riktlinjer för externfinansiering
Delad medfinansiering
Pivot - hitta finansiering
Projektkalkyl
SLU-fakta i ansökningar
Stödmedel för externfinansiering
Lathund för H2020-projekt
Horisont 2020 – info och länkar

Horizon 2020 SLU - PIC 999887350


Kontaktinformation
Enhetschef vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: 090-7868420, 072-5338819
Postadress:
Skogsmarksgränd
90183 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå