CV-sida

Karl Jäghagen

Karl Jäghagen
Chef för enheten för Externfinansiering/Grants Office. Forskningsrådgivare med placering i Umeå.

Presentation

Jag är enhetschef vid enheten för Externfinansiering / Grants Office, som är en del av Ledningskansliet och jag har min placering vid fakultetskansliet i Umeå. Jag ger också råd och stöd till forskare vid forskningsansökningar med fokus på EU-projekt. 

Min akademiska bakgrund är jägmästare och skoglig doktor.

Några generella verktyg på SLUs medarbetarwebb:

Riktlinjer för externfinansiering
Medfinansiering

Projektkalkyl
SLU-fakta i ansökningar
Stödmedel för externfinansiering

Horizon Europe SLU - PIC 999887350


Kontaktinformation

Enhetschef vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: +46907868420, +46725338819
Postadress:
Skogsmarksgränd
90183 Umeå
Besöksadress: Skogsmarksgränd 17, Umeå