Support Proceedo

Senast ändrad: 22 augusti 2019

Handböcker

Läs i första hand informationen som finns i handböckerna till Proceedo. Det finns handböcker för

  • beställare,
  • fakturagranskare (den som utfört beställningen och tagit emot fakturan),
  • ekonomiregistrerare och
  • attestanter

Handböckerna finns på sidan Handböcker och e-guider Proceedo.

 

Direktsupport

För frågor om handhavande i systemet ska du i första hand vända dig till de personer hos er som har:

  • inköpsrollen, vid beställningsfrågor, eller
  • ekonomiregistreringsrollen, vid fakturafrågor.

I andra hand vänder du dig till nedanstående supportkanaler. Du använder dig av olika supportadresser beroende på vad ditt ärende gäller.

Beställningar/inköp

e-handel@slu.se

Mer information finns på inköpswebbens sida Support vid inköp.

Leverantörsfakturor och behörigheter

proceedosupport@slu.se

Systemfrågor

Systemfrågor kopplade till "beställningar/inköp" skickas till ehandel och systemfrågor gällande fakturahantering och behörigheter skickas till proceedosupport.

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se