Support Proceedo

Senast ändrad: 02 maj 2022

Om du stöter på problem i Proceedo eller har frågor om systemet ska du i första hand se om du finner lösningen eller svaret i handböckerna till Proceedo. För direktsupport finns det olika kanaler beroende på vilken roll/behörighet du har i systemet och vad din fråga gäller. Läs mer på sidan nedan.

Inloggning i Proceedo sker alltid med ad-namn och tillhörande lösenord, d.v.s. samma uppgifter som används vid inloggningen till din dator. Inloggning sker via Proceedoportalen

Handböcker om Proceedo

Om du har frågor om systemet ska du i första hand läsa informationen som finns i handböckerna till Proceedo. Det finns handböcker för

  • beställare,
  • fakturagranskare (den som utfört beställningen och tagit emot fakturan),
  • ekonomiregistrerare och
  • attestanter

Handböckerna finns på sidan Handböcker och e-guider Proceedo.

 

Direktsupport gällande handhavande i systemet

Första linjens support

Du som är tittare, beställare, fakturagranskare eller attestant ska vända dig till de personer hos er som har:

  • inköpsrollen, vid beställningsfrågor, eller
  • ekonomiregistreringsrollen, vid fakturafrågor.

Andra linjens support

Du som har inköps- eller ekonomiregistreringsrollen kan vända dig till ekonomiavdelningens supportfunktioner. Du använder dig av olika supportadresser beroende på vad ärendet gäller.

 

Behörighetsfrågor

  • Frågor om behörighet att beställa och attestera beställningar ställs till e-handel@slu.se

  • Frågor om övriga behörigheter ställs till levreskontra@slu.se

Se även information på sidan Behörighet och utbildning i Proceedo.

 

Systemfrågor