Anläggningsanvarig

Senast ändrad: 19 maj 2022

Anläggningsansvarig är det huvudsakliga stödet till institutionen/motsvarande i frågor som rör anläggningstillgångar och inventarier. På denna sida beskrivs rollens arbetsuppgifter och kompetenskrav. Här hittar du även ett Välkomstpaket för nya anläggningsansvariga. Rollen är kopplad till särskild registreringsbehörighet i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Utbildning erbjuds alla som innehar rollen anläggningsansvarig.

Rollen Anläggningsansvarig är en av fem administrativa roller som hör till ämnesområdet ekonomi.

Rollbeskrivning

Anläggningsansvarig

Rollen som anläggningsansvarig är ett verksamhetsnära stöd till institutionens medarbetare i frågor som rör anläggningstillgångar och inventarier. Som innehavare av rollen är man kontaktperson mot ekonomiavdelningen och SLU Service i anläggningsfrågor.

Arbetsuppgifter

  • Stötta institutionen i frågor rörande SLU:s rutiner och regelverk kopplade till anläggningstillgångar. Det kan t ex gälla stöd i bedömningen när ett inköp ska registreras i anläggningsregistret, vad som gäller vid utrangeringar och eventuella försäljningar, frågor om avskrivningstider mm.
  • Säkerställa att anläggningsregistret innehåller korrekta och uppdaterade uppgifter.
  • Leda och organisera arbetet med inventeringen. Rapportera resultatet av inventeringen till ekonomiavdelningen.
  • Inventera anläggningstillgångar och stöldskyddsbegärlig egendom. När du tilldelas rollen är du per automatik också utsedd av myndigheten att vara inventeringsförrättare vid din institution. Inventeringsförrättaren är den person som praktiskt utför inventeringen. Fler inventeringsförrättare kan utses av prefekt el motsvarande.
  • Vara kontaktperson mot ekonomiavdelningen och SLU Service i frågor som rör inventarier och anläggningstillgångar.

Kompetenskrav

  • Grundläggande ekonomikunskaper (gymnasieekonom eller motsvarande).
  • Kunskaper om SLUs regelverk om anläggningstillgångar och inventarier.
  • Grundkunskaper i ekonomisystemet UBW, fakturahanteringssystemet Proceedo och Excel.

Rollen ger registreringsbehörighet i UBW

Rollen är direkt kopplad till behörighet att uppdatera vissa uppgifter i anläggningsmodulen i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World). Den särskilda behörigheten tilldelas efter utbildningen som är obligatorisk för nya rollinnehavare.

Utbildning för ny anläggningsansvarig


Utbildning

Följande utbildningar finns för övergripande ekonomer:

  • Ny anläggningsansvarig vid institution

Klicka på utbildningen för mer information.

 

Välkomstpaket för nya anläggningsansvariga

Här finns ett välkomstpaket som ger nya anläggningsanvariga en introduktion i vilka arbetsuppgifter som ingår i rollen och var man hittar information och verktyg för att kunna utföra dessa:

Välkomstpaket för anläggningsansvariga

Som ny anläggningsansvarig är det obligatoriskt att gå igenom detta.