Ekonomirollerna

Senast ändrad: 11 april 2018

Ekonomiroller

Det finns fyra administrativa roller som hör till ekonomi:

Klicka på respektive länk för mer information om rollen.

 

Ekonomirollerna ger utökad behörighet till systemen Agresso och Proceedo

Alla ekonomiroller är direkt knutna till registrerings-/konteringsbehörighet i ekonomisystemen Agresso och Proceedo. Det betyder att det räcker att inneha rollen för att även få tillhörande behörighet i systemen. 

Övergripande ekonomer och beslutsstöd har behörighet att budgetera i Agresso. Alla rollerna utom beslutsstöd har behörighet att registrera huvudboksomföringar i Agresso. Ekonomiregistrerarna har dessutom behörighet att registrera försäljningsorder i Agresso samt kontera fakturor och beställningar i Proceedo. 

 

Att få en administrativ roll

För att få en administrativ roll måste man tilldelas rollen. Detta sker i en särskild process i  SLU:s identitet- och informationssystem IDIS och initieras av institutionens/avdelningens katalogansvarige. 

Information om tilldelning av roller finns på sidan Tilldelning av administrativa roller.

 

Om du vill veta mer om administrativa roller kan du klicka på länken Administrativa roller och projekt.


Kontaktinformation
Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se