Ekonomirollerna

Senast ändrad: 19 maj 2022

På denna sida kan du läsa om vilka administrativa roller som hör till området ekonomi, vilken behörighet som de ger samt hur du får en sådan roll.

Ekonomirollerna

Det finns fem administrativa roller som hör till ekonomi:

Varje punkt ovan är länkad till en sida som ger mer information om rollen. 

 

Ekonomirollerna ger utökad behörighet till systemen UBW och Proceedo

Alla ekonomiroller är direkt knutna till registrerings-/konteringsbehörighet i ekonomisystemen UBW (Unit4 Business World) och Proceedo. Det betyder att det räcker att inneha rollen för att även få tillhörande behörighet i systemen. 

Övergripande ekonomer och beslutsstöd har behörighet att budgetera i UBW. Alla rollerna utom beslutsstöd har behörighet att registrera huvudboksomföringar i UBW. Ekonomiregistrerarna har dessutom behörighet att registrera försäljningsorder i UBW samt kontera fakturor och beställningar i Proceedo.

 

Att få en administrativ roll

För att få en administrativ roll måste man tilldelas rollen. Detta sker i en särskild process i  SLU:s identitet- och informationssystem IDIS och initieras av institutionens/avdelningens katalogansvarige. 

Information om tilldelning av roller finns på sidan Tilldelning av administrativa roller.

 

Om du vill veta mer om administrativa roller kan du klicka på länken Administrativa roller och projekt.


Kontaktinformation