Handböcker och e-guider Proceedo

Senast ändrad: 02 maj 2022
Logotype för systemet Proceedo. Skärmklipp.

På denna sida hittar du handböcker och "minimanualer" för order- och fakturahantering i Proceedo. Här finns även filmer där du på tre minuter får lära dig hur du hanterar en faktura i Proceedo.

Handböcker Proceedo

Handböckerna är elektroniska och är ej lämpade för utskrift.

Klicka på respektive ikon nedan för att få fram tillhörande handbok.

Du hittar engelska handböcker om du byter språk på sidan!

Beställare i Proceedo

Handbok för dig som ska utföra en beställning i Proceedo

En grå kundvagn som innehåller ett lilablå ”e”. Bilden symboliserar en beställare i Proceedo. Illustration.

Faktura-granskare i Proceedo

Handbok för dig som har utfört beställningen och tar emot fakturan.

Ett förstoringsglas över ett dokument. Bilden symboliserar en fakturagranskare i Proceedo. Illustration.

Ekonomi-registrerare i Proceedo

Handbok för dig som är ekonomi-registrerare och ska kontera i Proceedo.

En miniräknare. Bilden symboliserar en ekonomiregistrerare i Proceedo. Illustration.

Attestant i Proceedo

Handbok för dig som ska slutattestera i Proceedo.

En grön ”bock” (OK-symbol) som symboliserar en attestant i Proceedo. Illustration.

Proceedo på tre minuter - fakturahantering

På svenska

Klicka på länkarna (rubrikerna) nedan för att se treminutersfilmer som visar hur du hanterar en faktura i Proceedo. 

Fakturahantering för granskare 

Filmen riktar sig till dig som är Fakturagranskare, d.v.s. du som har gjort ett köp och tar emot fakturan. På mindre än tre minuter får du veta hur du ska behandla en faktura i Proceedo.

En röd 3:a med Proceedos logotype i bakgrunden. Bredvid finns ett förstoringsglas över ett vitt dokument, vilket symboliserar en fakturagranskare i Proceedo Illustration.

 

Fakturahantering för attestanter

Filmen riktar sig till dig som är Attestant och utför slutattest av fakturor. På mindre än tre minuter får du veta hur du ska behandla en faktura i Proceedo.

En röd 3:a med Proceedos logotype i bakgrunden. Bredvid finns en grön ”bock”, vilken symboliserar en attestant i Proceedo. Illustration.

 

In English

Click on the links (headlines) below and learn to use Proceedo in three minutes! 

Invoice processing for reviewers

This film is aimed for Invoice reviewers - that is, those who have made a purchase and received an invoice. In three minutes you will see how to process an invoice in Proceedo.

En röd 3:a med Proceedos logotype i bakgrunden. Bredvid finns ett förstoringsglas över ett vitt dokument, vilket symboliserar en fakturagranskare i Proceedo Illustration.  

 

Invoice processing for approvers (authorisers)

This film is aimed for Approvers - that is, those who authorise payment of invoices. In three minutes you will see how to process an invoice in Proceedo.

En röd 3:a med Proceedos logotype i bakgrunden. Bredvid finns en grön ”bock”, vilken symboliserar en attestant i Proceedo. Illustration.

Minimanualer / lathundar för fakturahantering i Proceedo

För dig som vill ha en lathund/minimanual utskriven bredvid dig när du jobbar finns här minimanualer/lathundar i PDF-format som översiktligt visar hur man utför de vanligaste momenten i Proceedo. Fler och utförligare beskrivningar finns i Handboken för fakturagranskare respektive Handboken för attestanter.

Observera att om du enbart arbetar med de utskrivna manualerna riskerar du att gå miste om uppdateringar och förändringar gällande fakturahanteringen.

På svenska

Klicka på länkarna (rubrikerna) nedan för att öppna lathundar/minimanualer för fakturagranskare respektive attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo.

En checklista (vitt papper med rader och punkter att bocka av) med en blå Proceedologga och en gul penna ovanpå checklistan. Bredvid finns ett förstoringsglas över ett vitt dokument, vilket syboliserar en fakturagranskare i Proceedo Illustration.
Minimanual / lathund för fakturagranskare gällande hantering av fakturor i Proceedo (PDF)

Fakturagranskare är den som har gjort beställningen och tar emot fakturan när den kommer till SLU


En checklista (vitt papper med rader och punkter att bocka av) med en blå Proceedologga och en gul penna ovanpå checklistan. Bredvid finns en grön ”bock”, vilken symboliserar en attestant i Proceedo. Illustration.
Minimanual / lathund för attestanter gällande hantering av fakturor i Proceedo (PDF)

Attestant är den som har behörighet att godkänna (attestera) beställningar och slutattestera fakturor i Proceedo.

 

In English

Click on the link (headline) below to open a mini-manual for invoice reviewers on processing invoices in Proceedo.

En checklista (vitt papper med rader och punkter att bocka av) med en blå Proceedologga och en gul penna ovanpå checklistan. Bredvid finns ett förstoringsglas över ett vitt dokument, vilket syboliserar en fakturagranskare i Proceedo Illustration.
Mini-manual for invoice reviewers on processing invoices in Proceedo (PDF)

The Invoice reviewer is the one who made the order and receives the invoice when it arrive to SLU