Utbildning för nya ekonomiregistrerare

Senast ändrad: 19 maj 2022

Kursen riktar sig till dig som är ny i rollen som ekonomiregistrerare. På utbildningen får du veta vilka arbetsuppgifter som hör till rollen och lära dig hur du arbetar i systemen UBW och Proceedo. Du kommer även att få kunskap om relevanta delar av SLU:s redovisningsmodell och andra regelverk. Kursen är obligatorisk för nya ekonomiregistrerare och deltagande är ett krav för att få permanent tillgång till ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World), EFH- och inköpssystemet Proceedo.

Målgrupp

Nya innehavare av den administrativa rollen ekonomiregistrerare.

 

Lärandemål

Veta vilka arbetsuppgifter som hör till rollen ekonomiregistrerare.

Kunskaper i relevanta delar av SLU:s redovisningsmodell och andra regelverk

Kunskaper i ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World):

 • Registrera och söka efter data.

Kunskaper i beställnings- och fakturahanteringssystemet Proceedo:

 • Kontera en order och faktura enligt gällande regler

 

Kursinnehåll

 • Arbetsuppgifter inom rollen ekonomiregistrerare

 • Ekonomiavdelningens funktion

 • Rapportering och styrning SLU – staten

 • SLU:s redovisningsmodell

 • Registrering i huvudboken i UBW

 • Sökning i olika register i UBW

 • Skapa försäljningsorder i UBW

 • Lägga upp Fritt fält i UBW

 • Ansvar/befogenheter för konterare i Proceedo

 • Representation

 • Utlandsbetalningar

 • Moms

 • Periodiseringar och brytdatum

 • Anläggningar

 • Genomgång av Proceedos funktioner

 • Visning av Proceedo

 • Kontering av olika typer av fakturor

 • Visning av rapporter i Proceedo

 

Omfattning

1 dag

 

Datum och tid

Utbildningen ges en gång per termin.

Datum, plats och tid meddelas i ett ekonomimeddelande som skickas ut via e-post. 

Om du har någon av de administrativa rollerna övergripande ekonom, projektekonom eller ekonomiregistrerare får du dessa mejl.