Utbildning för nya ekonomiregistrerare

Senast ändrad: 23 april 2019

Kursen är obligatorisk för de som är nya i rollen ekonomiregistrerare. Deltagande är ett krav för att få permanent tillgång till ekonomisystemet UBW (Unit4 Business World), EFH- och inköpssystemet Proceedo. Läs om de administrativa rollerna på medarbetarwebben och om de förkunskapskrav som ställs för att bli tilldelad rollen.

Målgrupp

Nya innehavare av rollen ekonomiregistrerare.

 

Lärandemål

Veta vilka arbetsuppgifter som hör till rollen ekonomiregistrerare.

Kunskaper i relevanta delar av SLU:s redovisningsmodell och andra regelverk

Kunskaper i UBW:

 • Registrera och söka efter data.

Kunskaper i Proceedo:

 • Kontera en order och faktura enligt gällande regler

 

Kursinnehåll

 • Arbetsuppgifter inom rollen ekonomiregistrerare

 • Ekonomiavdelningens funktion

 • Rapportering och styrning SLU – staten

 • SLU:s redovisningsmodell

 • Registrering i huvudboken i UBW

 • Sökning i olika register i UBW

 • Skapa försäljningsorder i UBW

 • Lägga upp Fritt fält i UBW

 • Ansvar/befogenheter för konterare i Proceedo

 • Representation

 • Utlandsbetalningar

 • Moms

 • Periodiseringar och brytdatum

 • Anläggningar

 • Genomgång av Proceedos funktioner

 • Visning av Proceedo

 • Kontering av olika typer av fakturor

 • Visning av rapporter i Proceedo

 

Omfattning

1 dag

 

Datum och tid

Utbildningen ges en gång per termin.


Datum, tid och plats anges i ett Ekonomimeddelande som skickas ut till alla i mejllistan agresso-info. Ta kontakt med ekonomisystem@slu.se om du tillhör målgruppen och är osäker på om du finns med i mejllistan.

 

Sidansvarig: jenny.kjellstrom@slu.se