Medarbetarwebben

Finansiering

SLU:s verksamhet finansieras med statsanslag, bidrag och olika typer av avgiftsintäkter från uppdragsverksamhet och försäljning. Eftersom SLU är en statlig myndighet styr statsmakterna hur vi får använda våra statsanslag, vilka avgiftsintäkter vi får ta emot och hur de ska redovisas.

Publicerad: 04 maj 2021 - Sidansvarig: hanna.spangberg@slu.se
Loading…