Fakturera kunder

Senast ändrad: 11 april 2018

Kundfakturor skapas främst i ekonomisystemet Agresso i form av försäljningsorder.

Detta sker både genom manuell registrering samt import av filer från olika försystem.

Det är innehavare av den administrativa rollen ekonomiregistrerare som har behörighet att göra manuell registrering.

 

Skapa försäljningsorder i Agresso

Här finns e-guider som bl.a. visar hur man registrerar försäljningsorder i Agresso:

Agresso e-guider

 

Intern och extern fakturering

Inom SLU fakturerar vi både internt mellan olika institutioner/avdelningar och externt till kunder utanför SLU.

Intern fakturering

Interna fakturor exporteras från Agresso och importeras sedan in i vårt elektroniska beställnings- och fakturahanteringssystem Proceedo. Där hanteras den sedan av den institution/avdening som ska betala fakturan.

Extern fakturering

Externa fakturor skickas antingen via papper eller e-faktura i s.k. svefakturastandard. SLU kan även skicka fakturor via mejl i pdf-format till svenska kunder. Läs mer om hur vi fakturerar på sidan Skicka och ta emot fakturor.

 

Dagar för fakturering

Information om vilka dagar vi fakturerar finns på sidan Dagar för sändning av betalningar och kundfakturor.