Handbok för budgetering inom SLU

Senast ändrad: 19 maj 2022

På denna sida hittar du SLU:s budgethandbok.

Handboken beskriver hur man budgeterar inom Sveriges lantbruksuniversitet. Här finns bland annat information om budgetprocessen, hur du budgeterar i ekonomisystemet Unit4 Business World (UBW) samt hur du sparar dina budgetkommentarer.

Budgethandboken är helt elektronisk och är inte lämpad för utskrift.

Klicka på ikonen nedan för att öppna handboken.