SLU:s budget

Senast ändrad: 19 maj 2022

SLU:s budget är uppbyggd underifrån: institutionernas budget skapar fakultetsbudgeten och fakultetsbudgetarna skapar universitetets budget.

Utifrån fakulteternas anslagsfördelning och styrelsens budgetinstruktion upprättar institutionerna under oktober och november budget för sin verksamhet kommande budgetår. Institutionernas budget skapar fakultetsbudgeten och fakultetsbudgetarna skapar universitetets budget.

Rektor fastställer universitetets budget varje år och styrelsen informeras i februari.