CV-sida

Lars Erik Lindell

Lars Erik Lindell
Forskningsrådgivare vid Enheten för externfinansiering/Grants Office i Uppsala. Ger stöd i ansökningsprocessen till framförallt Europeiska finansiärer såsom EU kommissionen.

Presentation

Jag jobbar som forskningsrådgivare vid Externfinansiering/Grants Office i Uppsala. Det innebär att jag ger stöd till forskare vid internationella forskningsansökningar. Det kan handla om budgetfrågor, allmän rådgivning kring partnerskap eller praktisk hjälp med ansökningssystem. Jag har också ett delat ansvar för informationsinsatser inom Grants Office, inklusive webbpublicering.

Bakgrund

Jag är i grunden biolog och fil.dr. i zooekologi.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Forskningsrådgivare vid Ledningskansliet; Externfinansiering/Grants Office
Telefon: +4618672291
Postadress:
Grants office, Box 7002
75007 UPPSALA
Besöksadress: Almas allé 7, Uppsala