Medarbetarwebben

Inköpsenheten vid Sveriges lantbruksuniversitet

Här hittar du information om inköpsenheten vid SLU.

Inköpsenheten har en strategisk och samordnande funktion när det gäller större inköp och upphandlingar. Inköpsenheten utgör SLU:s kommersiella expertfunktion i inköpsfrågor.

Publicerad: 10 juli 2019 - Sidansvarig: Gunilla.Ljungqvist@slu.se
Loading…