Inköpsenheten och kontaktuppgifter

Senast ändrad: 02 januari 2024

 

 

Inköpsenheten ger stöd till verksamheten i frågor rörande inköp och upphandling.

Inköpsenheten leds av en inköpschef (Henning Richardsson) och består av ett upphandlingsteam och ett e-handelsdelsteam.

Upphandlarna genomför upphandlingar av ramavtal och andra upphandlingar över direktupphandlingsgränsen, samt ger råd och stöd i upphandlingsfrågor. E-handelsteamet hanterar frågor kring inköpsprocessen; från beställningar, som huvudsakligen ska genomföras elektroniskt, till leverans.

Om du har frågor om inköp, upphandling eller e-handel kontakta inköpsenheten, se kontaktinformation nedan. 

I inköpsenhetens ansvar ingår bl.a. att:

 • ge stöd till verksamheten i inköpsprocessen, från beställning till leverans
 • genomföra upphandlingar av ramavtal och andra upphandlingar för inköp över direktupphandlingsgränsen.
  Om du behöver stöd och hjälp med att genomföra en upphandling kontakta inköpschefen (se länk nedan).
 • tillhandahålla system för elektroniska beställningar
 • administrera inköpsrollen vid institutioner och enheter
 • ta initiativ till samordning av upphandlingar på områden där detta innebär kostnadseffektiviseringar för SLU (upphandling av ramavtal). 
 • bevaka gällande regelverk och informera om gällande rutiner, bestämmelser och avtal. 
 • fungera som intern rådgivare i inköps- och upphandlingsfrågor 
 • ansvara för att i nära samverkan med användarna vidareutveckla inköpsrutiner och den interna information som tas fram som stöd för genomförande av inköp och upphandlingar
 • svara för samordning av utbildnings- och kompetensutvecklingsinsatser inom inköps- och upphandlingsområdet. 

Inköpsenheten är en del av SLU:s ekonomiavdelning.

Postadress
Sveriges lantbruksuniversitet
Inköpsenheten
Box 7086
750 07 Uppsala

Besökadress
Ulls hus
Almas allé 8
Ultuna, Uppsala

SLU:s inköpsverksamhet
Inköpsrapport 2022
Inköpsrapport 2021
Inköpsrapport 2020
Inköpsrapport 2019
Inköpsrapport 2018
Inköpsrapport 2017
Inköpsrapport 2016
Inköpsrapport 2015
Inköpsrapport 2014