Köp inom EU eller utanför EU?

Senast ändrad: 03 april 2024

Köp inom EU

När du köper varor från ett annat EU-land ska leverantören inte ta ut någon moms på försäljningen. Redovisning av svensk moms sköts centralt av ekonomienheten.

För att du ska kunna köpa varor utan moms från företag i andra EU-länder behöver följande krav vara uppfyllda:

• leverantören ska vara momsregistrerad i ett annat EU-land
• varorna ska transporteras från ett EU-land till ett annat
• du behöver ange universitetets VAT-nummer, SE202100281701, (momsregistreringsnummer) till leverantören.

Här kontrollerar du om leverantören har ett giltigt momsregistreringsnummer

Någon tullavgift utgår inte när du köper varor inom EU.

Köp utanför EU 

Import är när du tar in en vara från ett land utanför EU. Tullavgift tillkommer som regel när du köper varor utanför EU men en del varor är tullfria. Kontakta därför Tullverket för information innan köpet genomförs. När du kontaktar Tullverket behöver du varans varukod (Harmonized code/Commodity number) vilken du kan begära från leverantören.

Som universitet har vi möjlighet att få tillstånd för tullfri import avseende vetenskapliga instrument och apparater samt utbildningsmateriel, vetenskapligt och kulturellt materiel.

Som köpare måste du:

• be leverantören om produktens varukod, ett åtta- eller tiosiffrigt nummer
• ansöka om tullfrihet. Ansökan skickas till Tullverket.

Vid import måste universitetets EORI- nummer (Economic Operator Registration and Identification) anges. Universitetets EORI-nummer är SE2021002817.

Tänk på att tulldeklarationen ska ingå i köpet och skötas av leverantören eller dess speditör.

Redovisning av svensk moms sköts centralt av ekonomienheten.

Mer information om tullregler och tullfrihet samt blankett för ansökan om tullfrihet hittar du via länkarna i sidfoten. Du kan också ringa 0771-520 520 för mer information.