Proceedo - Behörighet och utbildning för beställare

Senast ändrad: 04 september 2023

Inköpsenheten ger utbildning för behörigheter för beställare och attestanter i e-handelssystemet Proceedo. Utbildningen är obligatorisk för alla som ska vara användare i systemet.

För att få behörighet att göra beställningar, ändra och godkänna konteringar (ekonomiregistrerare) respektive attestera beställningar i systemet krävs att man gått en utbildning i LOU och inköpsregler.
(Om du inte har behörighet kan du ändå logga in i systemet, men du får endast en begränsad tillgång till startsidan.) 

flöde för behörigheter

Du som vill bli beställare i systemet följer flödet t.v. 

Det är institutionens prefekt som avgör vilka som ska ha behörighet att göra beställningar  resp attestera i Proceedo.
En avstämning ska alltså ske innan man gör kursanmälan.

Utbildningen ges som en live-kurs i LOU och inköpsregler, som man också kan delta i via Teams, samt självstudier i webbaserade e-handböcker som med hjälp av text och inspelade moment visar hur man hanterar beställningar och attester i Proceedo.

Efter genomgången kurs i LOU läggs behörigheten upp i systemet och användaren meddelas med e-post.                   

Behörighet för nytillkomna ekonomiregistrerare och attestanter

Nytillkomna ekonomiregistrerare tilldelas omgående en tillfällig behörighet i systemet, i väntan på utbildning . En ekonomiregistrerare med tillfällig behörighet får inte lägga beställningar. Se vidare nedan om information till ekonomiregistrerare.
 För ekonomiregistrerare, se vidare information på  sidan Ekonomiregistrerare.

Nytillkomna attestanter tilldelas omgående en tillfällig behörighet i systemet, i väntan på utbildning. För att få attesträtt ska blanketten ”Delegation för slutattest” fyllas i, skrivas under och skickas till Ekonomiavdelningen. Hämta delegationsblankett 

Utbildning del 1: LOU och regelverk

Utbildningen gällande LOU och reglerna för inköp ges som en "live" kurs i Uppsala. För övriga orter finns möjlighet att koppla upp mot dessa kurser via videolänk.

För information om kurstillfällen och länk till anmälan
se Utbildning i LOU och inköpsregler

Samtliga kurser ovan ges på svenska. Vid behov av utbildningstillfällen på engelska vänligen kontakta ehandel@slu.se .

Utbildning del 2: Hantering av systemet Proceedo

Utbildningen i hantering av systemet Proceedo har tidigare funnits i form av en webbaserad kurs. Till den nya versionen av Proceedo har vi elektroniska handböcker som man kan gå igenom när man själv önskar.
När du börjar arbeta i Proceedo rekommenderar vi att du tar upp handboken i ett separat fönster och har den bredvid när du jobbar i systemet.

Det finns olika handböcker, beroende på om du ska vara beställare, ekonomiregistrerare eller attestant i systemet. 

För länkar till handböckerna, se Handböcker och e-guider