Proceedo - Behörighet och utbildning för beställare

Senast ändrad: 03 juli 2024

Inköpsenheten ger utbildning för behörigheter för beställare och attestanter i e-handelssystemet Proceedo. Utbildningen är obligatorisk för alla som ska vara användare i systemet.

För att bli behörig beställare, ekonomiregistrerare eller attestant i e-handelssystemet Proceedo krävs att man går en utbildning i LOU och inköpsregler. Utbildningen ges av inköpsenheten.

flöde för behörigheter

Du som vill bli beställare i systemet följer flödet t.v. 

Det är institutionens prefekt som avgör vilka som ska ha behörighet att göra beställningar och attestera i Proceedo. En avstämning ska alltså ske innan man gör kursanmälan.

Utbildningen i LOU och inköpsregler ges som en live-kurs via Teams. Beställaren förväntas även genomföra självstudier i de webbaserade e-handböcker som finns att hitta på medarbetarwebben. Med hjälp av text och inspelade moment ger den en mer ingående utbildning av inköpsprocessen i Proceedo.

Efter utbildningen kommer du meddelas via e-post när du tilldelats beställarbehörighet i Proceedo.

                 

Behörighet för nytillkomna ekonomiregistrerare och attestanter

Nytillkomna ekonomiregistrerare tilldelas omgående en tillfällig behörighet i Proceedo i väntan på utbildning, se vidare information på sidan Ekonomiregistrerare. En ekonomiregistrerare med tillfällig behörighet får inte göra beställningar i systemet.

Nytillkomna attestanter tilldelas omgående en tillfällig behörighet i systemet, i väntan på utbildning. För att få attesträtt ska blanketten ”Delegering av rätten att slutattestera” fyllas i, skrivas under och skickas in enligt instruktionerna på blanketten. Delegationsblankett finns att hitta här.

Utbildning del 1: LOU och regelverk

Utbildningen i LOU och reglerna ges av inköpsenheten via Teams. För information om kurstillfällen och länk till anmälan se Utbildning i LOU och inköpsregler.

Vid behov av utbildning på engelska, vänligen kontakta ehandel@slu.se.

Utbildning del 2: Hantering av systemet Proceedo

Som beställare i systemet förväntas du även gå igenom de Handböcker och e-guider som finns på medarbetarwebben. Det finns olika handböcker beroende på om du ska vara beställare, ekonomiregistrerare eller attestant i systemet. När du börjar arbeta i Proceedo rekommenderar vi att du har handboken öppen i ett separat fönster.