Kalender Ekonomiroller - datum för gemensamma ekonomihändelser

Senast ändrad: 19 maj 2022

På arbetsplatsen "Ekonomiroller" finns en kalender med datum för gemensamma ekonomihändelser vid SLU.

Kalendern innehåller bland annat

 • datum för periodstängningar,
 • uppdateringar i Lins,
 • utbildningstillfällen och
 • datum för centrala bokföringar av löner- och avskrivningskostnader.

 

Kalendern uppdateras löpande under året och är tillgänglig för alla SLU-anställda.

Klicka på knappen ovan för att komma till kalendern.

 

Koppla kalendern till din Outlook.

Du kan koppla arbetsplatsens kalender till din personliga Outlook. Se instruktion nedan.

 1. Gå in på arbetsplatsen Ekonomiroller: https://arbetsplats.slu.se/sites/adm/adm-roller/Ekonomi/Lists/Kalender/calendar.aspx

 2. Klicka på fliken kalender och sedan på "Anslut till Outlook".

  Menypunkter i kalendern i Sharepoint som leder till funktionen att koppla kalendern till sin egen Outlook. Menypunkterna är inringade med rött. Skärmklipp från Sharepoint.

 3. Öppna upp Outlook. Du kommer få en fråga om du vill ansluta kalendern. Svara "Ja".

  En dialogruta där knappen ”Ja” är inringad, för att visa att man ska klicka där för att ansluta kalendern. Skärmklipp från Outlook.

 4. Kalendern läggs upp i Outlook med namnet Ekonomiroller.

  Sharepointkalendern Ekonomiroller i Outlook. Skärmklipp från Outlook.