Ekonomiregistrerare

Senast ändrad: 26 november 2021

Ekonomiregistreringsrollen innehåller huvudsakligen arbetsuppgifter vilka innebär arbete i något av de ekonomiadministrativa systemen, Agresso, PaletteArena och Proceedo.

Rollen hanterar löpande bokföring, fakturering, kontering av beställningar och fakturor. Delar av dessa arbetsuppgifter kan även utföras av Övergripande ekonomirollen.

Arbetsuppgifter

 • Genomföra inventering av inventarier, ta fram underlag. 

Agresso

 • Löpande bokföring.
 • Registrera fördelningar/omföringar (t.ex. anslag, lokalkostnader, rättelser).
 • Lägga upp fritt fält (kan även utföras av Övergripande ekonomirollen).
 • Upprätta bokslutsspecifikationer vid årsbokslut (kan även utföras av Övergripande ekonomirollen).
 • Genomföra månadsavstämningar (kan även utföras av Övergripande ekonomirollen).
 • Ta emot och sammanställa underlag för fakturering.
 • Utreda fakturafrågor (t.ex. kontakt med leverantörer).
 • Fakturera (internt och externt) enligt gällande regler.
 • Registrera och betala ut stipendier i form av icke statliga medel till gästforskare och forskarstuderande.
 • Ta ut rapporter vid förfrågan (kan även utföras av Övergripande ekonomirollen)

PaletteArena

 • Stöd till institutionens/motsvarande mottagare av fakturor i PaletteArena.
 • Kontera fakturor enligt gällande regler.
 • Hantera roller (t.ex. lägga till och ta bort mottagare, flödesförslag) .
 • Matcha fakturor som kommer från en beställning.

Proceedo

 • Kontera beställningar enligt gällande regler.

Kompetenskrav

 • Grundläggande ekonomikunskaper (gymnasieekonom eller motsvarande).
 • Kunskaper i relevanta delar av SLU:s redovisningsmodell och andra regelverk.
 • Kunskaper i Agresso.
 • Kunskaper i PaletteArena.
 • Kunskaper i Proceedo.