Vad är block?

Senast ändrad: 03 juli 2023

Block är grundläggande byggstenar i Episerver och har olika egenskaper beroende på var de ska användas på en sida. Genom att använda block kan vi hålla sidtyperna mera generella och lägga specialfunktioner vid sidan om. Det ger en större flexibilitet i verktyget och för dig som publicerare.

Block kan innehålla funktioner såsom listor med sidor från webbplatsen, kontaktinformation eller en expanderbar meny. Ett block kan också bestå av innehåll såsom text, bild och länk. Du skapar blocket en gång och kan sedan använda det på flera sidor. Innehållet kommer vara samma på alla sidor. Du behöver bara redigera blocket från en plats så ändras det automatiskt på de andra platserna.

Du skapar eller redigerar block i resursfönstret till höger. Blocken är sedan sökbara genom söket längst upp i resursfönstret. Du söker efter blocket genom att skriva namnet på det. Därefter drar och släpper du blocket till en blockyta på en sida.

Blocken som finns för dig som webbpublicerare på SLU:s att arbeta med webbplatser är:

Blockytor

Det finns regler och begränsningar i vilka block som kan läggas i de olika blockytorna. Vilka blockytor som finns på en sidtyp beror på hur det är planerat att sidtypen ska fungera för besökaren. Vissa innehållsytor är anpassade för viss typer av block. Det innebär att du inte kan placera alla typer av block var som helst på en sida.  När du drar ett block från resursfönstret in på en sida, så ser du precis var blocket kan läggas. Om blocket inte är tillåtet i en viss blockyta, så går det inte att dra in ett block där.

Resursfönstrets struktur

Med tiden kommer det att skapas en hel del block på SLU:s webbplatser, och för att det ska vara enkelt att hitta blocken ska de sorteras redan när de skapas. Sortering görs i Resursfönstret och fliken Block. Här finns det ett antal skapade kataloger för att organisera alla block så att det blir lättare för er publicerae att hitta dem.

Blocken lagras här i en gemensam struktur med innehållet under fliken Media. Det betyder att skapar du en katalog under fliken Block kommer den även att finnas under Media.

Det du gör som publicerare för att lagra ditt block rätt i strukturen är att du ställer dig på den katalogen, till exempel ORG/AEM, där där blocket i nästa steg ska placeras. Du skapar sedan blocket och när den sen ska placeras hittar du det i den katalogen du skapa det i. Både var du skapar blocket och vad du döper det till har betydelse för att du i senare steg ska hitta det, så tänk även på att döpa blocket med ett namn passar det innehåll det har.

Skapa block

Att skapa nya block går till på ungefär samma sätt som när du skapar nya sidor. För sidor använder du sidtyper, medan du för block använder fördefinierade blocktyper.

 1. Välj den katalog i strukturen under vilken du vill skapa blocket och välj sedan Nytt block på menyn till höger.
 2. Välj typ av block bland de tillgängliga blocken och ge blocket ett namn.
  Namnet kommer synas i katalogen och göra blocket sökbart för dig och andra webbpublicerare.
 3. Lägg till innehåll. Olika typer av block kan ha olika typer av innehåll.
 4.  Publicera blocket.

Sök efter block eller filer

 1. Öppna Resursfönstret.
 2. Öppna fliken Block eller Media beroende på vad det är du söker efter.
 3. Sök skriv en del av blockets eller filens namn. 
  Resultatet av din sökning visas i en lista under fönstret.
 4. Klicka på blocket eller filen och du hamnar på det i den mapp som den ligger i.