Visa upp forskningen!

Senast ändrad: 04 juli 2023

Besökarna på SLU:s externa webb söker ofta publikationer och vill läsa om vår forskning och miljöanalys. Gedigna och begripliga forskningssidor gör ett gott intryck även på finansiärer och donatorer! För att underlätta för besökarna att hitta rätt kan vi lägga populärvetenskapliga artiklar i kunskapsbanken och visa dem både på institutionen och i kunskapsbanken.

SLU är ett forskningsintensivt universitet, men vi har haft svårt att visa upp en samlad bild av forskning och miljöanalys på vår externa webb. Nu kan vi lista samma målsida på olika vis med hjälp av organisations-, ämnes- och kunskapsbankstaggarna.

Hur bygger du upp dina forskningssidor?

Har ni mycket att berätta om forskningen och miljöanalysen på institutionen? Följande resonemang kan vara till hjälp när du ska strukturera webben för din institution, centrumbildning, fakultet etc.

"Fasta" sidor om forskningen

Här beskriver du vilka forskargrupper ni har på institutionen, lite allmänt om forskningsområdena och kontaktuppgifter. Gärna uppvisade som listningar, se exempel:

Rön från forskning och miljöanalys - nyhet eller kunskapsbanksartikel?

Både nyheter och kunskapsbank kan visas i listningar på din institutionswebb. Vad ska du publicera var?

  • Nyheter – texter som har en nyhetsvinkel, med kort hållbarhet, om t.ex. forskningsanslag, disputation, inbjudan till olika evenemang, internationella publiceringar eller annat som kan betecknas som SLU-skryt, kort sagt sådant vi vill ha i nyhetsflödet på en startsida. Kanske förtjänar den också ett pressmeddelande och aktivitet på sociala medier.
  • Kunskapsbank – texter utan direkt nyhetsvärde och med längre hållbarhet, ofta flera år. I kunskapsbanken hittar vi populärvetenskap om SLU:s forskning och miljöanalys, allmän kunskapsförmedling från våra experter i SLU-anknutna frågor, forskarporträtt etc.. Även filmer och poddar om vår verksamhet kan läggas här. Läs mer om att publicera i kunskapsbanken.
  • Ibland kan det vara bra med en kort nyhet med nyhetsvinkel som hänvisar till den längre bakgrunden i kunskapsbanken.

Listningar av nyheter och kunskapsbanksartiklar

Med en ändamålsenlig taggning och listning ökar synligheten för dina forskningsbeskrivande målsidor.

Institutions- och ämnesvis

Här följer några tips på hur du kan göra för att få ökad synlighet för dina korta beskrivningar av projekt/färdiga resultat från forskning och miljöanalys.

På VH-fakulteten ser du tre exempel på sidlistningar av forskningen:

  1. Forskningsprojekt per institution: (tagga med institutioner)
  2. Forskning inom t.ex. olika djurslag (sätt startnod i behållare Kattforskning)
  3. Forskning filtrerad på forskningsämnen vid fakulteten kombinerat med kunskapsbank (sätt startnod i kunskapsbanken, tagga med forskningsämnen och kunskapsbankstaggar)

Kunskapsbanken – populärvetenskapligt om SLU:s forskning och miljöanalys

Kunskapsbanken innehåller populärvetenskapligt skrivna inslag om forskning och miljöanalys från SLU med längre hållbarhet än en nyhet. Den är indelad efter bredare målgrupper med intresse för Husdjur och vilt, Mat och hälsa, Skog och trä etc., se 

Speciellt inom områdena Stad och landskap, Landsbygd, Skadliga ämnen, Övergödning och försurning samt Trädgård är det lite glest med inslagen i dagsläget.

Gör så här för att publicera i kunskapsbanken