Att lägga in disputationer i kalendariet

Senast ändrad: 03 juli 2023

Disputationer ska bara läggas in av den utsedda handläggaren på respektive fakultetskansli. Här finns en checklista anpassad för dig som har i uppdrag att lägga in disputationer på webben.

Disputationer läggs in i samma sidtyp som vanliga kalenderhändelser. De läggs in i mappen "Kalender, originalen" i MW:s struktur. Fälten som ska fyllas i längst ner på sidan gäller bara disputationer och licentiatföreläsningar. 

Licentiatföreläsningar läggs in på samma sätt som disputationer. 

Så här lägger du in en disputation

Börja med den svenska versionen! Gör så här:

 • Under Start MW finns mappen Kalender, originalen. Klicka där på den lilla menyn till höger och välj Ny sida.
  Observera: du ska inte gå in i någon av mapparna för år eller månad! Systemet sorterar automatiskt in din händelse i rätt månadsmapp. Om du själv skapar händelsen direkt under en s.k. kronologimapp är risken stor att händelsen inte visas. Du ska alltid utgå från mappen Kalender, originalen.
 • I fältet Namn fyller du i Disp eller Lic samt respondentens för- och efternamn (t ex Disp Anna Andersson) och väljer sen sidtypen Kalenderhändelse. Du ska inte skriva in avhandlingens titel här, då blir sidans url alldeles för lång, vilket kan skapa problem att visa sidan, som kan leda besökaren till en felsida (500-sidan) i stället. 
 • Fyll i fälten Starttid (datum och klockslag) och Ort, och klicka på Skapa.

Nu har den nya kalenderhändelsesidan öppnats. För att fylla i den klicka på redigeringsrutan Alla egenskaper (baksidan). Fyll i fälten så här:   

 • Namn: är redan ifyllt med respondentens namn.
 • Kategori: Klicka på +-tecknet. Här finns flera val av taggar att göra för disp/lic:
  Kalenderhändelse: välj disputation eller lic-föreläsning.
  Spegling av nyheter och händelser: välj Externwebben och Medarbetarwebben.  
  Visa nyheter och händelser på startsida: välj EW.
  Orter: välj ort.
  Gemensamma taggar: välj Forskning.
  Utbildningstaggar: välj Forskarutbildning
  Ämnestaggar (utbildning, forskning, miljöanalys): välj lämpligt ämne.
  ORG-institution: välj respondentens institution så kan händelsen visas även i deras kalendarium.
  Org-andra enheter: välj fakultet
 • Sidrubrik: avhandlingens titel
 • Sidansvarig: din egen e-postadress
 • Ingresstext: Skriv kort om vad som ska ske, förslagsvis ”XX försvarar sin avhandling den dag mån år.”
 • Primärt innehåll: Skriv kort, förslagsvis ”Alla intresserade är välkomna att närvara.”
 • Arrangör: respondentens institution
 • Lokal: Där disputationen/avhandlingen äger rum.
 • Plats för kontaktinformation: Kolla om det redan finns ett kontaktblock för respondenten alternativt institutionen och dra in det i kontaktrutan. Vill du skapa ett nytt block för respondenten så finns det en instruktion på https://internt.slu.se/riktat/administrativa-roller/webbpublicerare/episerver/block/kontaktblock/.
  Har du bråttom och inte hinner skapa ett kontaktblock så finns åtminstone respondentens e-postadress, se nedan. 

Du kommer nu till avsnittet som endast gäller disp/lic:

 • Namn på respondent: Fyll i.
 • E-postadress till respondent: Fyll i.
 • Titel på respondent: Fyll i.
 • Opponentens namn, titel, adress m.m.: Fyll i. Rutan ser liten ut men rymmer mycket! Pressmeddelandetitel och Länk till referat/pressmeddelande: Läggs in i förekommande fall av kommunikationsavdelningen.
 • Länk till Epsilon: Fyll i avhandlingens adress, som en extern länk. Du kan hitta den själv i Epsilon från spikdagen.   
 • Publicera.

Och en engelsk version!

Och så behövs förstås en engelsk version av samma sak. Välj engelska och namnge sidan med Diss eller Lic och för- och efternamn.

Vissa specialfält för disputationer behöver bara läggas in på ett språk, informationen följer med automatiskt i den andra språkversionen. Gäller Epsilonlänk, info om opponenten samt respondentens titel.

Gå till baksidan och komplettera de fält som inte är automatiskt överförda från svenska:

 • Sidrubrik: Avhandlingens titel
 • Ingress: NN defends her/his thesis ”XYZ” on Day Month Year. (ex 7 October 2018)
 • Primärt innehåll: All interested are welcome to attend.
 • Arrangör: Fyll i (Department of …)
 • Lokal: Fyll i.
 • Plats för kontaktinformation: lägg in kontaktblocket på engelska. Det går smidigt att översätta ett befintligt svenskt block.
 • Opponentens namn m.m.: Fyll i.
 • Länk till Epsilon: Fyll i.
 • Publicera. Klart!