Bidra till SLU:s kunskapsbank - lathund för forskare och miljöanalytiker

Senast ändrad: 11 december 2023
Äpplen. Foto.

Ta chansen att förmedla aktuell kunskap till en större publik. Här finns en mall som du kan använda som stöd för att skriva populärvetenskapliga inslag i kunskapsbanken.

Genom kunskapsbanken kan du presentera din forskning och miljöanalys för världen utanför akademin; intressenter, beslutsfattare, finansiärer, media och intresserad allmänhet. Tänk därför lite extra på att ditt språk måste vara klart och fackuttryck förklaras.

  • Det är webbredaktören på din institution som hjälper dig med att redigera och publicera inslaget på SLU-webben. Ta gärna kontakt med hen i god tid.

Skriv en intresseväckande rubrik

Skriv en intresseväckande huvudrubrik som människor utanför SLU kan förstå (cirka 65 tecken inkl. mellanslag).

Fånga läsaren med en krok i ingressen

Fånga läsaren och summera det viktigaste resultatet kortfattat i en inledande ingress (cirka 250-450 tecken inkl. mellanslag).

Huvudinnehållet ska ge vad och varför 

Här förklarar du sammanhangen, berättar om de viktigaste resultaten och om vad de nya rönen kan komma att användas till. Ge gärna konkreta exempel. Är det mycket information, använd mellanrubriker. Använd även gärna punktlistor där det fyller en funktion (cirka 1500-3000 tecken inkl. mellanslag, men för sammanfattningar eller synteser av större kunskapsområden kan texten gärna vara längre).

Ange textförfattare för inslaget

Ange textförfattare till kunskapsbanksinslaget. Det behövs för att SLU-biblioteket ska kunna klassificera texten rätt. Text: Namn Efternamn.

Ge kontaktpersoner till ämnet

Lämna med kontaktuppgifter till den eller de forskare som kan svara på frågor om studien/projektet/ämnesområdet. Ge om det finns gärna en länk till respektive kontaktpersons CV-sida.

Ge länkar till vetenskaplig källa

Inslagen bör ha länkar till en vetenskaplig artikel, rapport eller annan högkvalitativ källa (open access eller länk till öppet tillgänglig fulltext i SLU:s publikationsdatabas). Det kan vara delresultat eller avslutade projekt. Glöm inte att ange länkar till externa sidor eller andra projekt, poddar eller filmer som är relevanta för artikeln (se ett exempel från en artikel i Kunskapsbanken).

Vilka institutioner, centrumbildningar, program, etc. står bakom resultaten?

Ange vilka institutioner som är inblandade i projektet, ev. forskningsområde, ev. miljöanalysprogram samt eplattform/centrumbildning.

Skicka med en riktigt bra bild eller film

Bifoga minst en bra och representativ bild till inslaget, gärna flera. Har du ingen bra bild, kika i SLU:s Mediabank. Bifoga även bildtexter och ange fotograf. OBS! Se till att SLU har rätt att publicera de bilder som du bifogar, följ lagkraven.

Länka gärna till relevant rörligt material

Genom att länka till en lämplig film kan du ge inslaget ett mervärde. Kanske finns exempelvis ett relevant inslag i SLUplay att länka till?