Satsningar och projekt

Senast ändrad: 16 januari 2024

Ackrediteringsprocessen - Vart sjunde år ska vår veterinärutbildning utvärderas för att vi ska kunna behålla vår europeiska ackreditering. Våren 2024 är det dags igen. Den interna processen är redan igång.

Integrationsprojektet - En organisatorisk integration av SLU Universitetsdjursjukhuset (UDS) och fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap (VH) ska genomföras den 1 januari 2024.

Tillsammansprojektet - Tillsammansprojektet lanserades i januari 2020 med utgångspunkten att inom befintliga strukturer och mandat förstärka och förbättra samarbetet mellan UDS och VH-fakulteten. Projektet är avslutat och slutrapporten är publicerad.

Utökningprojektet - Regeringen har gett SLU ett utökat anslag för att universitet ska kunna ta emot fler studenter på veterinär- och djursjukskötarprogrammen.

VH:s nya organisation - En process pågår för att komma fram till hur VH-fakulteten bäst ska organiseras. Förändringen ska vara genomförd 1 januari 2024.


Kontaktinformation

Fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap, SLU
dekan.vh@slu.se, 018-67 10 00