Med känsla för utbildningsfrågor på VH

Senast ändrad: 10 juli 2023
Vicedekan Johanna Penell, foto.

Mycket är på gång just nu på VH-fakulteten och en stor del handlar om utbildningen och utökningsprojektet. Sedan april 2019 är Johanna Penell vicedekan med ansvar för just utbildningarna vid VH-fakulteten. Det är Johannas andra sejour som vicedekan liksom som ledamot i fakultetsnämnden.

– Det är roligt att arbeta med utbildningsfrågor, kanske speciellt nu när så mycket är under förändring. Det är enormt givande att få vara med i sammanhang där jag tillsammans med andra har möjlighet att påverka och göra så att förutsättningarna för våra uppdrag blir så bra det går, säger Johanna Penell på institutionen för kliniska vetenskaper.

Johanna Penell är givetvis djupt involverad i Utökningsprojektet som syftar till att öka antalet studenter på Veterinärprogrammet och Djursjukskötarprogrammet. Störst förändring blir det på Veterinärprogrammet som går från 100 studenter till 145. Djursjukskötarprogrammet har ökat kraftigt i antalet studenter de senaste tio åren och nu ökar det med ytterligare 15 studenter och omfattar totalt 115 nybörjarplatser.

– Vi har programstrukturen helt klar för veterinärprogrammet. Ramschemat är godkänt. Det blir en del förändringar. Planen är att studenterna ska få mer kontakt med djuren tidigare i utbildningen. Vi har också lagt in moment om vad veterinärrollen innebär, dels för att få den professionella utvecklingen och dels, och inte minst, för att minska stressen. Vi försöker tänka mycket på att minska stressen för studenterna på alla våra utbildningar. Stressnivån hos de unga är högre nu i samhället än för 20–30 år sedan och det måste vi försöka parera för i utbildningarna.

De sista 2,5 åren på veterinärutbildningen innehåller klinikträning som sker på UDS, på ett par institutioner på VH och på slakteriet på Lövsta.

– Vi har hittills bara kallat de åren klinisk veterinärmedicin men nu under hösten går vi in i ett intensivt arbete med att ta fram detaljerade planer. Planeringen av hela veterinärprogrammet i form av kursstruktur på mer detaljnivå ska vara klart till våren 2023. Sedan kommer arbetet med nya kursplaner successivt under de kommande åren.

VH har fått medel för omställningen och det har varit oerhört viktigt för arbetets gång då det skapat tid för arbetet samt för vissa förändringar som är viktiga.

– Jag är imponerad över alla kollegors förmåga att komma med förslag och lösningar så vi tillsammans kan försöka skapa så bra förutsättningar som möjligt för studenterna och lärarna.

Just nu handlar arbetet mest om Veterinär- och Djursjukskötarprogrammen men VH har också viktiga utbildningar inom husdjursvetenskapsområdet.

Fakulteten har relativt nyligen haft en stor genomarbetning och omstöpning av husdjursagronomutbildningen. Ett nytt format för denna yrkesexamen (3 + 2 år) lanserades där det inledande kandidatprogrammet nu benämns Djur och hållbarhet. Förhoppningen är att fler hittar till detta intressanta program där det, särskilt om man läser masterdelen efteråt, finns mycket goda jobbchanser efter utbildningen. Sverige behöver denna kompetens, poängterar Johanna.

Även de andra husdjursprogrammen arbetar kontinuerligt med utveckling och kvalitetshöjning under ledning av sina programstudierektorer som håller ihop arbetet och ansvarar för helheten på ”sitt” program.

I och med utökningsprojektet och andra pågående projekt kommer mycket på VH-fakulteten att förändras. Trots en del oro för hur saker ska lösas upplever Johanna en väldig kraft i hur arbetet förs framåt.

– Kollegerna är så skickliga och erfarna och lösningsinriktade. Det finns en sån härlig teamkänsla och framåtanda i arbetet. Det är otroligt vad som levereras. Och nu börjar vi gå i mål med de tidiga delarna av Utökningsprojektet. Det känns bra att beta av och komma framåt. En dag ska vi bli klara.

Vicedekan Johanna Penell, foto.

Denna text fokuserar på det som är mest aktuellt just nu, vilket är Utökningsprojektet. Johanna Penell poängterar att inget program är bortglömt men att utrymmet tyvärr inte medger allt det som Johanna ville ha med om de andra programmen.

Text och foto: Mårten Granert-Gärdfeldt.

Till Vårt SLU