Ultunapersonalens idrottsförening

Senast ändrad: 26 maj 2021

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i.

I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till tennisspel både inom- och utomhus. På campus finns stora gräsytor som kan användas för olika aktiviteter. Föreningens verksamhet är öppen för alla anställda och kräver inget separat medlemskap eller medlemsavgift.

 

Syltahallen är stängd tills vidare pga Corona

  • Bokningen av Syltahallen är stängd tills vidare pga av Corona!

I hallen bedrivs ett antal schemalagda aktiviteter, se schema nedan. Därutöver finns möjlighet för personal att boka tider för enskilt spel eller annat idrottsutövande. Det finns tennisnät, vollybollnät och två badmintonnät samt två bordtennisbord. För att få tillgång till hallen krävs SLU-passerkort.

Tider bokas via TimeEdit, se länk nedan.  Access/behörighet till hallen ges  efter att avgift 100 kr/år är löst hos ULS IF. Det gör du under terminstid kl 12.30-13.00 på plats i IF- rummet på Ultuna Studentkårs hus Duhrevägen 6.

Länk till schema för fasta aktiviteter i Syltahallen.

 

 

Tennisbanor

På Campus Ultuna finns 3 tennisbanor. I parken vid Fyrisån är två belägna. Det är en grusbana och en asfaltsbana.

Asfaltsbanan är f.n. öppen för spel hela dygnet utan bokning. För spel på grusbanan krävs nyckel och en betald säsonsavgift samt att man bokar tid för spel. Bokning sker i skjulet inne på grusbanan. Tillgång till grustennisbanan ges via Per Nyman.

Mail: per.nyman@slu.se

Den tredje banan är en asfaltsbana belägen vid Gälbo efter Veterinärvägen och det är Stiftelsen Ultuna studentbostäder som sköter den.

 

 

För bokning av Syltahallen gör så här (när restriktionerna är hävda):

  1. Gå till SLU:s TimeEdit-startsida
  2. Gå till Personal - ingången genom att klicka på länken "Personal (SV)"
  3. Logga in med ditt SLU-konto
  4. Klicka på bokningssidan "Lokalbokning - Syltahallen Uppsala"
  5. Du klickar i kalendern och väljer vilken tid du önskar boka
  6. Du får då upp en dialogruta där du får ange typ av aktivitet t.ex. tennis
  7. När du är klar med allt klickar du på knappen "Boka" för att skapa själva bokningen.

I tabellen "Mina bokningar" (som visas längst ner till vänster) ser du vilka bokningar du har.

Läs gärna bokningsreglerna som visas uppe i mitten på bokningssidan.

Länk till schema för fasta aktiviteter i Syltahallen

Tider för fasta aktiviteter fördelas av Samarbetskommittén för Ultunas idrottsföreningar, SAK, kontakt Per Nyman.

Fotografi av insidan av Syltahallen.

Fakta:

Ultunapersonalens idrottsförening, UPIF. Föreningen är öppen för alla anställda


Kontaktinformation

UPIF

Ordförande: Per Nyman

Kontakt: per.nyman@slu.se 

Sidansvarig: mia.grondahl@slu.se