Ultunapersonalens idrottsförening

Senast ändrad: 04 april 2024

Ultunapersonalens Idrottsförening, UPIF, bedriver idrotts- och motionsaktiviteteter som alla anställda vid SLU får delta i.

I Syltahallen spelas olika typer av bollsporter. Det finns möjlighet till tennisspel både inom- och utomhus. På campus finns stora gräsytor som kan användas för olika aktiviteter. Föreningens verksamhet är öppen för alla anställda och kräver inget separat medlemskap eller medlemsavgift.

Syltahallen är öppen

I hallen bedrivs ett antal schemalagda aktiviteter, se schema nedan. Därutöver finns möjlighet för personal att boka tider för enskilt spel eller annat idrottsutövande. Det finns tennisnät, vollybollnät och två badmintonnät samt två bordtennisbord. För att få tillgång till hallen krävs SLU-passerkort.

Tider bokas via TimeEdit, se länk nedan. Access/behörighet till hallen ges efter att avgift 100 kr/år är löst hos ULS IF. Det gör du under terminstid kl 12.30–13.00 på plats i IF-rummet på Ultuna Studentkårs hus Duhrevägen 6.

Schema

Här hittar du schem för hallen

 Tennisbana grus i parken vid Fyrisån, Foto Per Nyman

Tennisbanor

På Campus Ultuna finns två tennisbanor vid Fyrisån. Det är en grusbana och en hardcourtbana.

För spel på banorna vid ån krävs en betald säsongsavgift samt att man bokar tid för spel nere på respektive bana (manuellt). Kontakta ultuna.tennis@outlook.com för instruktion om betalning med mera.

Det finns en ytterligare asfaltsbana belägen vid Gälbo utefter Veterinärvägen. Det är Stiftelsen Ultuna studentbostäder som sköter den (oftast öppen).

 

 

För bokning av Syltahallen gör så här:

  1. Gå till SLU:s TimeEdit-startsida
  2. Gå till Personal – ingången genom att klicka på länken "Personal (SV)"
  3. Logga in med ditt SLU-konto
  4. Klicka på bokningssidan "Lokalbokning – Syltahallen Uppsala"
  5. Du klickar i kalendern och väljer vilken tid du önskar boka
  6. Du får då upp en dialogruta där du får ange typ av aktivitet, till exempel tennis
  7. När du är klar med allt klickar du på knappen "Boka" för att skapa själva bokningen.

I tabellen "Mina bokningar" (som visas längst ner till vänster) ser du vilka bokningar du har.

Läs gärna bokningsreglerna som visas uppe i mitten på bokningssidan.

Här finns schema för hallen

Tider för fasta aktiviteter fördelas av Samarbetskommittén för Ultunas idrottsföreningar, SAK, kontakt Per Nyman.

Fakta:

Ultunapersonalens idrottsförening, UPIF. Föreningen är öppen för alla anställda