Stipendiat

Senast ändrad: 05 februari 2024

Nedan information gäller för personer som uppbär skattefritt stipendium. Personen blir inte anställd av SLU och registreras därmed inte i Primula. Se mer information i Riktlinjer för stipendier.

Uppehållstillstånd

SLU hjälper till med ansökan om uppehållstillstånd. För stipendiater används Hosting Agreement vid ansökan hos migrationsverket. Information om hur ansökan för uppehållstillstånd ska göras finner du här

Information/Överenskommelse

Stipendiater får inget anställningsbeslut av SLU. Istället finns en gemensam information/överenskommelse att fylla i där villkoren för stipendiaten kan tydliggöras gemensamt mellan individen och universitet. Du finner mallen för stipendiat här.

Observera att stipendium ska vara avsedda för mottagarens utbildning för att vara skattefria, och inte ges som motprestation för arbete. Stipendium ska inte heller betalas ut regelbundet under mer än två år för att vara skattefria. Det är därför viktigt att ovan mall inte uppfattas som ett avtal. Under rubrikerna Assigment och Stipend (payed as a grant) i mallen kan detta tydliggöras.

Försäkring

Stipendiater omfattas av försäkringen för utländska besökare via kammarkollegiet. Du hittar mer information om försäkringen via denna sida.

Se specifikt försäkringen för utländska besökare, under fliken Försäkringar anställda samt rubriken Stipendiater under fliken Försäkringar studenter, doktorander och stipendiater.

Förmåner

Stipendiater bör få personalförmåner som är skattefria för anställda personal. Dessa omfattar friskvårdsbidrag på högst 2000kr/år (enligt samma förutsättningar som för övriga anställda gällande skatteverkets godkända aktiviteter, anställningstid och tjänstgöringsgrad) samt rätt till julklapp och terminalglasögon. Dessa förmåner är skattefria enligt skatteverkets regelverk. Ersättning betalas ut genom att lämna in kvitto till ekonom/personaladministratör på institutionen för utbetalning direkt genom Proceedo. Kostnaden belastar institutionen. Om de skattefria förmånerna inte ska ersättas ska detta tydliggöras i den gemensamma informationen/överenskommelsen enligt ovan.

Arbetstid och ledighet

Arbetstidens förläggning och ledighet bör specificeras i den gemensamma informationen/överenskommelsen. Rekommendation är att följa beräkningen för anställda medarbetare, där antal dagars ledighet beräknas utifrån individens ålder.

Immateriella rättigheter

För information om immateriella rättigheter, se SLUs Policy.

Introduktion

Introduktion när individen är på plats sköts av institutionen. Se medarbetarwebben för stöd i den lokala introduktionen (introduktionen bör dock anpassas utifrån att individen inte är anställd hos SLU). 

Det är viktigt att vara tydlig med stipendiaten i ett tidigt skede att denne inte kommer att vara anställda av universitet, samt vad som är skillnaden mellan en anställning och stipendiat.

Information om vad det innebär att flytta till och bo i Sverige kan med fördel skickas till personen före ankomst till Sverige så att personen kan förbereda sig i tid. Det finns många sidor att hitta om detta online, ett exempel finns här.

Obs! Kom ihåg att innan ankomst meddela övriga delar av institutionen att en stipendiat snart anländer som ex HR, ekonomi och IT så att alla administrativa förberedelser kan ordnas i god tid innan ankomst.

Boende

Det är viktigt att förse stipendiaten med information om var man själv kan börja söka efter en bostad innan ankomsten till Sverige. Här hittar du mer information om att leta bostad

Blanketter

Mall – information/överenskommelse till stipendiater

 


Kontaktinformation

HR-specialisterna
HR-enheten, Personalavdelningen, SLU