SLU-nyhet

Krav på Passcode för nya Zoom-möten som skapas från och med 21 december.

Publicerad: 13 december 2020

Från och med måndag 21 december 2020 så kommer det vid schemaläggning av möten i Zoom att krävas en Passcode för att kunna skapa mötet. För att deltagare ska kunna ansluta till mötet behöver de ange denna Passcode.

För möten som redan är skapade införs inte något krav på Passcode, även om rekommendationen är att alltid använda någon form av säkerhetsinställning för mötet, antingen Passcode eller funktionen Waiting Room.

Tänk även på att utnyttja möjligheten att använda funktionen Registration för möten när det passar. 


Kontaktinformation

IT-Support Servicedesk, SLU

Direktsupport: 018-67 6600 tonval 
Öppet 08.00-16.00

Webb: support.slu.se
Mail: support@slu.se